e2976f8d891dc090d5ba0f80b60cadb6ae48c30e
First solution linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s478846
submitted
2022-05-11 13:27:59.873128 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478846/retroc2 / branch main
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07456
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07456/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07456
file basename
out

test-A / e753cf7a385a0cb1bf4683f67cf6e18c1d8ccea3
Metric Score
RMSE 28.166

dev-1 / 94da237a30d9d88af9e1dd6b8f7c09e571dc00fa
Metric Score
RMSE 26.476

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1870.1501626821562 129.350
2 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1940.7205570805008 124.221
3 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1876.5473318787508 122.953
4 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1935.864754768758 119.365
5 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1877.1932500794658 119.307
6 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1923.602317440163 108.102
7 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1936.5030371613334 108.003
8 w pracach naukowych. 177 Hugona z Chartes: Domini Hugonis carsinalis Postilia..., Antwerpia 1617, opis w BN, vol. 74, p. 868, u Starowolskie… 1992.49999998419 1885.0060177166752 107.494
9 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1929.069541538837 104.975
10 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1911.6632855573566 100.837
11 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1909.6152711080097 98.885
12 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1912.7189627599628 98.781
13 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1906.7423323757841 97.758
14 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1914.936004684457 96.564
15 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1915.9485552068838 96.551
16 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1884.2275439897332 96.272
17 %VOE HMYW^ 1E^YVOMI[MG^ /YPOE EFWSP[IRX 1IGLERMOE 4V^]F]— RE ^ETVSW^IRMI 1EVMM *EVEWMI[MG^ MRWXVYOXSVE W^OSPRIKS XIEXVY 86%(='.% OX×VIKS F]—… 2013.49999998415 1918.8108747372867 94.689
18 :bum: były p:: lnlciuelnpoalnya Iudmšci llliglncyjllaj. Placówki shmu nimwil: FUR :lla ::pairianldw i ::malediwów pmwudńły :muki ::hes lllal… 2010.53835614853 1916.3944356273264 94.144
19 ....-- \\t "\\ ... Ten rok d7ic s7czcgolnie urodzajny dla filateli'itow intcrcsuj.lcych si InacLkami 0 tcmatycc religijncj. bo Poe7ta Polska… 2001.49999998415 1907.3707813907108 94.129
20 -,lntGRi,\\Jon-kiAndc. Bery&iewiCZ¥ill"ol, .RJlpJl iewsJd .J 2"ef; Ducho_wlk i \\h (a f kter Karol, Do1J,oś Roch, 'ojta..iń ki {i'e dynand. … 1843.50273971017 1937.419134844659 93.916
21 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1913.1041509010975 93.396
22 ; z kraju Pruskiego 'wyszłe ", profety!} siedlarską ZlItrudniającego się, Z miasta Gube, -agr. Lu"liną złłiegłt'g lat 53 lic.zącęgn, wyso śc… 1843.84794518963 1937.09294013982 93.245
23 Przybylskiego do bibliotek zagranicznych... 315 Węgierskiego św. Stefana, od którego otrzymał zezwolenie na korzystanie z niej. W Bibliotece… 2003.49999998415 1910.4677196074585 93.032
24 den Bedarf nach politischen Bildungsangeboten vor Ort und bestärken das Bildungsministerium, Landeszentrale für politische Bildung und Lande… 2009.49999998415 1916.4844017308203 93.016
25 ie przed doj sc iem Hitlera do wladzy (193 3) biskupi niemieccy stan~li zw arrym frontem przeciw ko ruchowi nazistowskiemu. Wroc1awski kardy… 2004.28961683807 1911.6199961759335 92.670
26 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1915.8689486970504 92.657
27 )H] GNM /SROYVWY 1—SH^MI£ NEOMIN RMI ^REGMI TX QSNIN Q—SHS€GM [^VEWXEQ PEXEGL QHVS€GM M —EWGI ;]NE^H F]— ^[M^ER] :-- 3TSPWOMQ *IWXM[EPIQ 2… 2009.49999998415 1917.4282245349027 92.072
28 me umIe nlczfłgo innego robIć, ba, nie ma takze ochoty nauczyć S/f' niczego nowego. NIe potwIerdzają się takie czarne przypuszczenia. m GPS,… 1999.49999998415 1908.0314439299705 91.469
29 wielleowych". Promotor: dr hab. Romuald Lango, proC nadzw. Uchwala Rady Wydzia.Ju Lekarskiego z dnia 23 IX, 16. lek. Agnieszka ORŁOWSKA-PAWL… 2011.49999998415 1920.4946016976166 91.005
30 ilczeni e odgrywa przeciez rol~ bez por6wnania wi~ ksz'l a n iz e­ Ii zapisane slowo" W es eju Zaglada swirjtych szkielet6w zd aje si~ opowi… 2002.20410893899 1911.4604389150838 90.744
31 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1912.2179169386384 90.718
32 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1932.9777785923468 90.478
33 OSROYVWY TSH RE^[ /SV^IRMI [MIPY K—YFG^]G^ER W RE /VIWEGL 1—SH^MI£ KMQRE^N×[ M W^Oח TSREHKMQRE ^NER]GL GE—IKS TS[MEXY QME—E ^E ^EHERMI TV… 2012.49999998419 1922.0289351191652 90.471
34 4-8 4-8 4-8 0 4-8 4-8 4-8 (SX]G^] XS V×[RMI£ SW×F VS^PMG^ENG]GL WMÎ [WT×PRMI QE—£SROMIQ -RXIVEOX][R] JSVQYPEV^ ^E TSQSG OX×VIKS QS£RE []TI… 2011.49999998415 1921.0758603758622 90.424
35 WMÎ &IVPMRMI 2E [MHSOY QMEWXE EYXSVWX[E [WTSQRMERIKS ;IV RIVE HSWXV^IKEQ] MWXRMINGI NIW^G^I XEQX]Q G^E WMI €VIHRMS[MIG^RI SF[EVS[ERME +—YFG… 2012.83469943774 1923.6964065658142 89.138
36 i Waleuty, właśc. realno w Jabłonkowie. B o b e k Jerzy, rolnik w Gutach. B o b k o waMaryanna, wymownica w Śmiłowicach. Bocek Jan, rolnik w… 1877.49999998415 1966.5486121306637 89.049
37 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1920.9119278357252 88.588
38 65-79. Lefebvre Ch.: La cessazione dell'amore durante il matrimonio costltuisce una prova della nullita di un matrimonio secondo la giurlspr… 2007.49999998415 1919.0251967611764 88.475
39 \\\\ pki sukkubi dzialulnvsç “whw “nuuu. duiaktwmn a apackumx.). Jakie .0."ka plammzmm xu unzglçü mama CA Hammam skun wodz) :LiwAciclI u ksz… 2013.49999998415 1925.0434482195515 88.457
40 >ETEGL TV^] TVE[ Y£]X]GL HS TMIG^I RME TV^ITI—RM— WEPI TV^IH W^OSPRI (^MIGM RMIGMIV TPM[S€GM SG^IOM[E—] RE HIKYWXEGNÎ TMIVRMO×[ '^I€Ê TMIVR… 2011.49999998415 1923.1074428927332 88.393

dev-0 / 20f122383565d2df8b0696a0f0aae96684cf44e7
Metric Score
RMSE 28.516

Compare with other submission