e2976f8d891dc090d5ba0f80b60cadb6ae48c30e
First solution linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s478846
submitted
2022-05-11 13:27:59.873128 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478846/retroc2 / branch main
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07456
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07456/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07456
file basename
out

test-A / e753cf7a385a0cb1bf4683f67cf6e18c1d8ccea3
Metric Score
RMSE 28.166

dev-1 / 94da237a30d9d88af9e1dd6b8f7c09e571dc00fa
Metric Score
RMSE 26.476

dev-0 / 20f122383565d2df8b0696a0f0aae96684cf44e7
Metric Score
RMSE 28.516

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-1 RMSE
1 wyrobiona. Przez Rob. Hannay. 8 szyk Auiiual retrospect of public alTairs. (Widok rzeczy publicznych za rok 1851. (2 tomy 10 szyi. Pictures … 1832.49999998419 1956.5905404041011 124.091
2 zabawach dla większego ubawienia mężczyzn, występowały tancerki w strojach mniej więcej przezroczystych. Na zabawie tej Herodiada, jakoby dl… 1993.49999998415 1869.9134148303997 123.587
3 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1878.2170932399674 123.283
4 patentowanemi efektem korzyśd. Trąd wam na twarze i czarna krosta, gramatykarze zapowietrzone. „Idzie do palacza z tem“... Z czcm, do miljon… 2011.65068491565 1891.4897009394824 120.161
5 i osobliwe dzie- trw!JtIi'IJJl. Nr. 111. I a sz tu 'hi. Wynalllzeh naywyzszey sHy 1I010wey w mecha- GeoceUtI}'Czllo his'lo!J'czÙe tablice. N… 1821.49999998415 1939.7153315767464 118.215
6 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1934.898326665715 117.398
7 3ci O. dj iał D'AlpIionse, V iim ilde PuvfaS5cau, ISZJ Oi). {Jelaitre, 5ty Oddział. Armand de Puymoision, 4ty Od: Diiniamiir, DAngc.ssc sci … 1820.49999998419 1935.3488941337368 114.849
8 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1957.9492165342588 114.449
9 wladoitoo, Jak dobroczynnie sm oła działa nn płuca. Najlżejszy katar, o ilo będzie zaniedbany, mole prze|śd w broncbltls, a niema nlo trudni… 1998.99589039511 1884.8015205114637 114.194
10 w południe”, (które podwraca wiarę i nadZieję wielu, podczas gdy światło Boskiej Prawdy przyświeca drogę wierzącym jakoby w południe). Wierz… 1983.49999998415 1869.480125570311 114.020
11 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1892.6340263392656 113.866
12 Dóbr Opinogórskich też Donacją objętych"3 Hrabia W. Krasiński nie mogąc wyegzekwować od mieszkańców Ciechanowa danin osepu i dziesięciny i t… 2005.49999998415 1894.336417989862 111.164
13 dalszych krokach, jakie trzy llIocal's(.wa, Austrya,l:<'ran- ya i Anglia zamyślnj ll\\'zedsi wzi ć skutkiem ostatnicli depesz księeia GOI'cz… 1963.73287669648 1854.6594556557884 109.073
14 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1929.0936738963674 107.594
15 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1900.65122122672 106.849
16 Heier fizylier, umurł w Lipjku iĄ Stycz. 1807. Karo/ Fornlla fizylier, Pol., urn. w Lipjku 5 Stycz. 1807. Kurka fi tyli er z Pol., um. w Lip… 1816.49999998419 1923.2847711410082 106.785
17 >< 165 >< polskiego W r."1818; gdzie i Sala Sejmowa, i '.porzżądek „osób W niej obradującyoh,.w ży—l wćm naśladowaniu natury, piCI'VVSŻextO … 1822.49999998415 1928.585239177746 106.085
18 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1889.8755997173039 105.624
19 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1920.7794423741775 105.279
20 Galicy w Cyrkut-Jasielski do .swey F3milii do Kros-ienka,' tr ema 'lJor ml, z Pann stu c -Tere$s Tuchowiczowa, Ma'fcÎne,ln Z'uwarj{iem lokal… 1815.48904108003 1919.8999688075126 104.411
21 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1883.1647986102464 104.335
22 ostatki pozostałe z poprze dnich tu ziemi wierzchów i znayduiących się niegdyś na niey iestestw mineralnych, roślinnych, zwierzęcych, są sta… 1821.49999998415 1925.8161936392564 104.316
23 kraiów {Wspo mnionycb do haiów., Panstwa Rossyyskie,go, byle te' zywnosci l1íe byty ;l. ;.raibw ;Pa stwa Ottomanskiego,' ôlá tÝ t nit powi n… 1828.37841528473 1931.1618866650933 102.783
24 5 Lipca diSfc .di^o lir Sieroiątko- Podbielski A. 9 Lipca dito dito Kej f fan. Assessor, wski Leon. 9 Lipca dito 83 Pawłowicz Hangiel Sę- S … 1819.49999998415 1922.2093363929935 102.709
25 zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,… 2012.49999998419 1909.8686574087885 102.631
26 denar, to moneta bita ku czci Antonina Hadrian (117-138), denar srebrny bity w r. Piusa przez jego następcę Marka Aureliusza (W. 118, Ø 17 m… 2006.49999998415 1903.8986177479553 102.601
27 VV porz1J-rlku chronologicznym wf my IJisarzów naszych ele jct;nych: JAN liOGHANOWSKT (obacz W);.rJ otwiera poczet tych m 'żó'\\Y, iako 81 n… 1814.49999998415 1916.5299430095106 102.030
28 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1889.5584771472418 101.942
29 poezya nic nie grzeje Chociaż palę poezyami214. Sceneria kominka i samotności mogła oczywiście zostać przeniesiona z innej, wcześniejszej rz… 2013.49999998415 1912.4740742155798 101.026
30 fIIIiarl godoy pvdruioy puy- .io;r.1 øU1nUJ:t<:e Vi ,,adom,,scl: ",oy,ko Ji'iyl&MegopODlolaìa SJç (,od;r.IC:llnir, Je.t1en jeg,o kUlpU8 pild… 1821.42054792935 1921.3500791258139 99.930
31 - 387 Oj żebym ja jadła, piła z muzyką.) ... 393 Oj u poli nywka (z muzyką.) ..... 396 Oj upała zwizda z neba ..... 397 Oj chodyła diwczynoń… 1833.49999998415 1933.3736643344546 99.874
32 3). Przywiley dany ydom r. i388 w oktaw Jana chrzciciela w ucku od Witolda a zatwierdzony r. i5o7 od Zygmunta I W Mielniku przed trzema Król… 1823.49999998415 1923.2975109284366 99.798
33 être toléré. Les historiettes transmises oralement saisissent les moments importants et/ou humoristiques de la vie d'une organisation. Elles… 2010.49999998415 1910.7128417432498 99.787
34 i że, we właściwym czasie Bóg zamierzył przyjąć wielką pozaobrazową ofiarę za grzechy, którą On sam dostarczy w osobie Chrystusa Jezusa i że… 1976.49999998419 1876.826733933978 99.673
35 mówi: odebrałem od Rządu Narodowego dla ciebie nominację na oficera. alem ją głęboko do ziemi zakopał, aby cię jakie nieszczęście nie spotka… 2009.49999998415 1910.5234573817195 98.977
36 ö: 1......",. omo 'ludn Uw.ia":f'L 'Ju ÚhOpietaDIz,muf.\\6r' f lDr M1. ta:...'" tYJII c:.zl,o<a;if:k-u, 'co art prostotà W wy- p&8 oe. ,WYIU… 1818.14383560058 1916.1750710960036 98.031
37 w kwestiach politycznych. Mogłam go krytykować, jednak najczęściej i tak zaprzeczał. Nie podobało mi się to, ze zawsze był pod presją czasu,… 2008.49999998419 1910.8026075714165 97.697
38 paxńązryznxtu. {Vlodrimicrz Perucki byl zalozycwlmn pncrwszcj knnnpąlnli .xrrgdcrii knmltźj. Powstała 0m' w I808 r. Skladak: się z 50'! zułn… 2009.28767058283 1911.8262559640368 97.461
39 B S E R WAC Y E. MET E 0 R 0 LOG I C Z NE robiönc W 'Obserw'atoryu n T NIWErSYTÈTÜ JAG'JELLONSKiEGO 1 tV Miesiqctt Pazdziel"niku roktt 18 3.… 1823.78767121702 1920.4848432755039 96.697
40 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1925.1611330168937 96.661

Compare with other submission