34c8bc60df52dac846c89d67693c892d1fc59dfc
444463 linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
Mikołaj Pokrywka
submitted
2022-05-17 06:43:22.871233 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s444463/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07487
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07487/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07487
file basename
out

test-A / c75512dd7372a8e2551c9c0d92badcfb53c2fc1a
Metric Score
RMSE 24.033

dev-1 / a31973c0306bd857d4079120bd0d1c845270c2b3
Metric Score
RMSE 22.162

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1860.77809444662 131.722
2 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1939.6196794323412 123.120
3 ł 0 w i c z M.: Przewodnik, Warszawa 1924, Pamiętnik z okazji I 50 jubileuszu Bractwa Kurkowego w Żorach, Żory 1926, P i e r 0 ń c z y k J. … 2006.49999998415 1893.0814489466422 113.419
4 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1928.4950964547238 111.995
5 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1896.8521352058685 111.648
6 CZarn1ecki, S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1651-1890, .... s. 35-'6. DodatkO'.'I"). ważne tłumaczenia dyrektor sprawiedliwości, polecal dok… 1986.49999998415 1876.5767581085152 109.923
7 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1905.3880189696083 105.112
8 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1895.0107696297212 104.489
9 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1895.2119255076593 104.288
10 liceum S. Koźmian nawiązał dalsze związki koleżeńskie i znajomości, które przetrwały lata. Najbliższy krąg kolegów stanowili: Zygmunt Krasiń… 2005.49999998415 1901.9821497404637 103.518
11 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1883.9546830481484 99.545
12 polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych... 177 liczniejsze są opisy północnego Kaukazu, gdzie w carskiej służbie wojskowej przebywało wiel… 1976.49999998419 1880.2788152646046 96.221
13 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1920.199966701582 96.106
14 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1938.236467945473 95.736
15 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1909.1016771973586 95.398
16 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1914.736390101566 94.764
17 Jan Wołowski, który już w 1832 r, stwierdził, iż Miedziński nie nadaje się na burmistrza 182. Szukano nawet następcy, Miał nim być ewentualn… 2006.49999998415 1912.571321746734 93.929
18 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1912.580349300165 93.920
19 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1917.8663581293324 93.634
20 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1889.9860868391054 93.514
21 Mi-asta rc'kif; a cla10' z;tmOrd9wancgo l('j or:1' };Hmann t) Ilo O ćvvirrć snili od :mi:\\,sta Slafy 1..05t<l10 zn( lrzion(', nadto '. 'dr … 1839.34383560058 1928.6639282726112 89.320
22 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1922.3955709682289 89.104
23 CZYNNIKI V-KB I ICH PARAMETRY CHWILOWE 129  )()( )( )( exp )( )( )( )( exp )( exp )( exp )( exp )( )( )( 1 1 1 1 1 t u t a t t j t a t u t… 2011.49999998415 1923.0699943353245 88.430
24 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1909.1924527763913 87.308
25 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1926.5723144313472 86.928
26 der Virtuosen war auf den europäischen Bühnen das Erscheinen von Niccolo Paganini, dem legendären italienischen Geiger und Komponisten, der … 2005.49999998415 1920.2453693643708 85.255
27 Wilnie przed królem Zygmuntem III, po otrzymaniu od kogoś tlumaezcnia na j zyk nicmiecki, zdaniem Skargi tlumae7enia mocno "os7peconego" i t… 2000.49999998419 1915.5805105435488 84.919
28 Laciliski - 9 . 4 . L k 9 (\\.1 - 1. ]\\Iatematy-a - 41 k 1 . k f\\1 10--41 -- Jpzy j'rJ.HCUZ 1 -;;14- ;1 ,... Hi.,torya pow zechna -IO -IO … 1823.49999998415 1908.322982044126 84.823
29 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1913.1495135559753 84.650
30 Gozdawa K., 138 Górny, doktor, 37 Grabowski Stanislaus, 43, 122 Gregor Józef, 5, 14, 174 Greupner Gorgoniusz, 30, 147 Grimm Jacob, 104 Grimm… 2002.49999998415 1919.1473081185266 83.353
31 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1904.5457287528757 83.046
32 tej komnaty wyprowadza nowa brama. a za nili znów dziedziniec, a za tym dziedzińcem znów przysionki i komnata z bramą, za kt6rą dopiero zacz… 1983.49999998415 1900.6063112836712 82.894
33 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1913.667831919175 81.832
34 by{;cle Die upadl)', Jak prorok wolal jako przywykJ Pan. ab oballl dumne ze stolie3'. Ilaezeie, pagory! Bo a krzywdzir. wam- tegO przenigd).… 1982.49999998415 1901.2289432423083 81.271
35 i manipula ią biblioteczną dobrze rm m mieji1ey. Pod koniec byli, Rf>uss, Blweke, i Bunsen, Fiorillo, Dornedden,_ i Mdnke, wszyscy zeswo.. j… 1828.49999998419 1909.2287006676218 80.729
36 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1932.3459845875057 80.154
37 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1932.757803425173 79.742
38 mad)t. .Daneben gebt bie 6d)ulung ber .canb. jugenb weiter. Sur bfe ebemaHgen 6d)uletfn, nrn lUerben CEinmod)lebrg6nge oeranfto(tet. Weiter … 1942.49999998415 1862.954933406254 79.545
39 K03bMHH BblCTynHn npoTMB Ha6poweHHoH HanoneOHOM KOHCTHTYL\\HM BapwaBcKoro repL\\OrCTBa, KOTopaH OTMeHMna KpenOCTHoe npaBO M BBena Ko eKc Han… 1978.49999998415 1899.2999759890965 79.200
40 14 gr, 16.' Lewek' Ma..kowlI'z d. u er. 'ł. lakóli SJemittow ,ki zł. 28 '8'('. -6. Audrze,.. Czeichowsk.i zł. 21 gr. 'Ib. I .ek Mo.. :skowi(… 1825.47260272387 1904.5852411505637 79.113

dev-0 / 9f228cca5fe6dd1a5e4dbdbd99ec4653560262cf
Metric Score
RMSE 24.613

Compare with other submission