f055e541008129b78656a45635ca76fd66e2b71e
s444356 linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s444356
submitted
2022-05-17 20:52:33.663899 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s444356/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07501
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07501/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07501
file basename
out

test-A / e80993c0c93e134bcacf9cbf99e0ac2cfff1e993
Metric Score
RMSE 24.032

dev-1 / 1f46db88f08251d4fabe91f0d5fa9d25e05f0d59
Metric Score
RMSE 22.163

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-0 RMSE
1 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1860.893174501809 131.607
2 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1939.4969225275227 122.997
3 ł 0 w i c z M.: Przewodnik, Warszawa 1924, Pamiętnik z okazji I 50 jubileuszu Bractwa Kurkowego w Żorach, Żory 1926, P i e r 0 ń c z y k J. … 2006.49999998415 1892.573513422542 113.926
4 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1928.5409264785762 112.041
5 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1896.8987540038136 111.601
6 CZarn1ecki, S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1651-1890, .... s. 35-'6. DodatkO'.'I"). ważne tłumaczenia dyrektor sprawiedliwości, polecal dok… 1986.49999998415 1876.632793368968 109.867
7 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1905.5162726976807 104.984
8 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1894.8372759082047 104.663
9 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1895.0942269048176 104.406
10 liceum S. Koźmian nawiązał dalsze związki koleżeńskie i znajomości, które przetrwały lata. Najbliższy krąg kolegów stanowili: Zygmunt Krasiń… 2005.49999998415 1902.17307442554 103.327
11 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1884.180564434659 99.319
12 polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych... 177 liczniejsze są opisy północnego Kaukazu, gdzie w carskiej służbie wojskowej przebywało wiel… 1976.49999998419 1880.3173323987864 96.183
13 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1920.141657531545 96.047
14 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1938.2022016781289 95.702
15 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1909.1648309107375 95.335
16 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1914.836807846161 94.663
17 Jan Wołowski, który już w 1832 r, stwierdził, iż Miedziński nie nadaje się na burmistrza 182. Szukano nawet następcy, Miał nim być ewentualn… 2006.49999998415 1912.5668758749798 93.933
18 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1912.5844139297496 93.916
19 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1917.900703373253 93.599
20 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1890.0293198373843 93.471
21 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1922.1916383956266 89.308
22 Mi-asta rc'kif; a cla10' z;tmOrd9wancgo l('j or:1' };Hmann t) Ilo O ćvvirrć snili od :mi:\\,sta Slafy 1..05t<l10 zn( lrzion(', nadto '. 'dr … 1839.34383560058 1928.4868382967975 89.143
23 CZYNNIKI V-KB I ICH PARAMETRY CHWILOWE 129  )()( )( )( exp )( )( )( )( exp )( exp )( exp )( exp )( )( )( 1 1 1 1 1 t u t a t t j t a t u t… 2011.49999998415 1923.5237037109737 87.976
24 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1909.2674287649365 87.233
25 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1926.6190552731894 86.881
26 der Virtuosen war auf den europäischen Bühnen das Erscheinen von Niccolo Paganini, dem legendären italienischen Geiger und Komponisten, der … 2005.49999998415 1920.1492838182355 85.351
27 Laciliski - 9 . 4 . L k 9 (\\.1 - 1. ]\\Iatematy-a - 41 k 1 . k f\\1 10--41 -- Jpzy j'rJ.HCUZ 1 -;;14- ;1 ,... Hi.,torya pow zechna -IO -IO … 1823.49999998415 1908.4465294498275 84.947
28 Wilnie przed królem Zygmuntem III, po otrzymaniu od kogoś tlumaezcnia na j zyk nicmiecki, zdaniem Skargi tlumae7enia mocno "os7peconego" i t… 2000.49999998419 1915.5607412005386 84.939
29 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1913.1652641800633 84.665
30 Gozdawa K., 138 Górny, doktor, 37 Grabowski Stanislaus, 43, 122 Gregor Józef, 5, 14, 174 Greupner Gorgoniusz, 30, 147 Grimm Jacob, 104 Grimm… 2002.49999998415 1919.0868775203107 83.413
31 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1904.5893304566455 83.089
32 tej komnaty wyprowadza nowa brama. a za nili znów dziedziniec, a za tym dziedzińcem znów przysionki i komnata z bramą, za kt6rą dopiero zacz… 1983.49999998415 1900.8784131904285 82.622
33 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1913.7218375675682 81.778
34 by{;cle Die upadl)', Jak prorok wolal jako przywykJ Pan. ab oballl dumne ze stolie3'. Ilaezeie, pagory! Bo a krzywdzir. wam- tegO przenigd).… 1982.49999998415 1901.2949320630664 81.205
35 i manipula ią biblioteczną dobrze rm m mieji1ey. Pod koniec byli, Rf>uss, Blweke, i Bunsen, Fiorillo, Dornedden,_ i Mdnke, wszyscy zeswo.. j… 1828.49999998419 1909.3122790996592 80.812
36 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1932.5514798408137 79.949
37 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1932.8256723655884 79.674
38 mad)t. .Daneben gebt bie 6d)ulung ber .canb. jugenb weiter. Sur bfe ebemaHgen 6d)uletfn, nrn lUerben CEinmod)lebrg6nge oeranfto(tet. Weiter … 1942.49999998415 1862.9343737577262 79.566
39 14 gr, 16.' Lewek' Ma..kowlI'z d. u er. 'ł. lakóli SJemittow ,ki zł. 28 '8'('. -6. Audrze,.. Czeichowsk.i zł. 21 gr. 'Ib. I .ek Mo.. :skowi(… 1825.47260272387 1904.628829240885 79.156
40 K03bMHH BblCTynHn npoTMB Ha6poweHHoH HanoneOHOM KOHCTHTYL\\HM BapwaBcKoro repL\\OrCTBa, KOTopaH OTMeHMna KpenOCTHoe npaBO M BBena Ko eKc Han… 1978.49999998415 1899.458334942711 79.042

dev-0 / ffc87a8fd1eab53b8e559b446cfe14243b42f9e6
Metric Score
RMSE 24.614

Compare with other submission