dd3261c0d5919f710656f86717817836437a7627
4444507 self-made linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
Adam Wojdyła
submitted
2022-05-18 00:07:56.919751 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s444507/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07517
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07517/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07517
file basename
out

test-A / a861d21fc4e855cb01a86fc8ded6d21bd736dc69
Metric Score
RMSE 26.964

dev-1 / d6d2457d676d00d181c11af63f2617250ddde6d5
Metric Score
RMSE 26.100

dev-0 / 4ea365d60a7b3cd845ec7bae0413b40d89a430b6
Metric Score
RMSE 27.500

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output dev-1 RMSE
1 Raków stolnik lidzki 1698 ż: Jadwiga Zaliwska 5. Elżbieta 14. Eustachy Konstanty Michał *1834, pijany utopił się na grobli Białocerkiewskiej… 2010.49999998415 1851.9908579766131 158.509
2 mówi: odebrałem od Rządu Narodowego dla ciebie nominację na oficera. alem ją głęboko do ziemi zakopał, aby cię jakie nieszczęście nie spotka… 2009.49999998415 1859.617338714765 149.883
3 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1958.7116914685525 141.212
4 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1857.1039644362154 138.396
5 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1869.2237155703538 138.276
6 ponowionych przez pub!iezne obwieszczenia daty 20 Listopada r. z, na miesiąc Styczeń, 12 Grudnia na Luty, 20 Stycznia na Marzec, 18 Lutego n… 1821.49999998415 1953.6732115323568 132.173
7 do ęłw*B s i ti*r*ma «abriovaii dcteiami, WMama* (o palki piccbcty («adwiiUAakipy oti jymały piarwsas dwa krejł* logii lionorowńy; ieda» ołd… 1997.49999998415 1870.6550440604772 126.845
8 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1882.7879426128918 123.712
9 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1872.783027357016 118.717
10 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1896.9124712091093 116.588
11 .ł Cześć nicłH.Zf doW:t. ... l-' Lwó'w, 3(). !J1"udniu. ./en. km'. uusir" potwiCl'dza wiadomość prze:" gazeti( powszechllł). .Hłgsburgsk pod… 1963.99589039511 1848.9109302017116 115.085
12 jak mają się zachować w dalszym środków, jakie urządzeniami policyjnymi są przepisane swem życiu. Raporta takowe składane Rządowi Gubernialn… 2007.49999998415 1892.622808151187 114.877
13 wojska celem ratowania zdrowia 19. Do czynnej służby wojskowej miał już powrócić w ostatnie dni powstania listopadowego jako major warszawsk… 1970.49999998415 1855.9210515847842 114.579
14 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1957.114472004271 113.614
15 de cabeza por lo preocupante que es para los directivos, de todos los tiempos, el factor financiero el que lamentablemente viene a ser el mo… 2006.49999998415 1893.1950589048902 113.305
16 dalszych krokach, jakie trzy llIocal's(.wa, Austrya,l:<'ran- ya i Anglia zamyślnj ll\\'zedsi wzi ć skutkiem ostatnicli depesz księeia GOI'cz… 1963.73287669648 1851.0691877276597 112.664
17 czasie uroczystości inauguracji Towarzystwa Morykoni podkreślał, że ślady dawnych dobrodziejstw zmniejszyły lub nawet zatarły klęski polityc… 1984.49999998419 1873.1888879014766 111.311
18 ======,=========--========= Ktokolwiel,;: bEidzie wieI11 1 ==:;== tym Prawom pok<5j n.. d nim i b3::ogos1awienstwo. /Stefan Kard. Wyszynski/… 2013.49999998415 1903.0502693817211 110.450
19 se Ie haga la presente entrevista en la que nos dijo que ella nació el d fa 26 de Diciembre de 1950 en Polonia en Racibórz, lugar en el que … 2009.4547945047 1899.0454834004056 110.409
20 bohaterowie ludowi pojawiq si~ tylko w ahizji (sukmana kra k owska), to oznacza to wlasnie dalszq ewolucj p oj~ci a n arodu w piesni zadokum… 1987.91369861428 1877.5358238966571 110.378
21 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1938.4918039968557 109.992
22 i 2| grochu. Grunfeld 228f ps. Schinarach 179| psz. Kosiński 168 psz. i 5§ yta. Konstantynowicz I68f psz. i 23| yta. Ossowski 68jf ps., 6 yt… 1829.49999998415 1938.344090247019 108.844
23 G Wyborczej, piątkowe wyd. Gazety w Lublinie ukazuje się pt.: Gazeta w Lublinie Weekend, w paginie: Gazeta na Weekend; od nr 182 (1991) Gaze… 2005.49999998415 1897.8951757222744 107.605
24 i zhud()\\Vlllli(!. li 111111111ltllcZciH:\\' i r=etcll1V 1}() yfeA. God=i sic: lIąjpr=Ód lIas-:.( j, dzisi£ jszą llr()c-:.ysf(), . \\t'ięcą… 1999.49999998415 1892.1219249159144 107.378
25 z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony; wszystkich w powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych. 9. Dóbr narodow… 1826.49999998415 1933.3396792648825 106.840
26 wytwarzające krochmal i ocet. Krochmalnia powstała w Płocku około 1822 r. W 1 1836— 1842 funkcjonowały 2 krochmalnie. Po 1842 r. krochmalnie… 1976.49999998419 1870.1282315344315 106.372
27 su recordado padre; aquí me indicó que aunque su padre hablaba perfectamente el polaco, puesto que era su lengua materna, no se lo enseñó, a… 2008.49999998419 1902.4297725388517 106.070
28 miejsce; konie za i kosy, aby wcale do lasu na pasz puszczanemi nie były. Niedopuszcza psucia drzew wszelkiego rodzaju; niedozwala rozniecan… 1828.49999998419 1934.3762350451227 105.876
29 "Señor Wolodyjowski"- el personaje del libro de Henryk Sienkiewicz. Igualmente rubia, como el trigo maduro con sus espigas doradas en las pu… 2011.53835614853 1906.1250858498943 105.413
30 wiadomości przystąpiło zgromadzenie do porzą.dku dziennego i załatwiło lJastępuj ce sprawy: L O 8 Insercya w pó'kolumnie drukiem garmont, 7 … 1963.79315066908 1858.6819171026088 105.111
31 \\v VII Forcic C) tadeli PoznaI1skicj. O. Micczysła\\\\ \\v)jechał do Japonii \\\\ raz z O. Maksyn1ilial1enl i tanl głosił E\\\\al1gch ponad… 2009.49999998415 1904.8752601666938 104.625
32 kORztuje prenumeracie: 11 e z p orz t,: kwartalnie zł.; ",ie;iecznie 1 zł. !fI) cenL 'I, p o z f \\l: kwartalnie ii zł.; ".ie..ięcznie lzł. … 1963.80136984716 1859.9639724800547 103.837
33 w trudnej sytuacji Mog" Slf one zwr6dc 0 pomoc do Jednego z 6 osrodk6w dZlaJa]1!cych na terenre powlatu ilawskiego IV na'<Zym powiede jest d… 2009.8260273814 1906.2090961183053 103.617
34 o m o lo era antes. El problema es, qué; un Estado sobredimensionado sufre las consecuencias del pasado, tan difícil de aceptar a pesar de s… 2007.49999998415 1903.9278128598435 103.572
35 de origen judio estamos compartiendo con ustedes la nota enviada por el Sr. Garios Rios Joels judío polaco y miembro de nuestra Asociación. … 2006.28767121703 1903.1520861167623 103.136
36 447 448 449 450 451 452 455 454 455 456 368 Era Sel. Hiszp. Dieu. indii-. [Jascha Konsulć. 117 118 119 120 121 122 1271 124 125 126 127 128 … 1818.49999998415 1920.5623380898987 102.062
37 mexicana Elena Poniatowska y con las traducciones de Gerardo BeltrányÁbel edición es del Fondo de Cultura Murcia. La Económica. Wisława Szym… 2009.37123286086 1907.4699123172322 101.901
38 Plakat z 1831 r. informujący, w jaki sposób kobiety i ich pupile powinni zabezpieczyć się przed cholerą. one zagubieniu i dopiero interwencj… 2012.49999998419 1910.9311016813685 101.569
39 projektów architektonicznych Henryka Marconi, Budowniczego K. R. S, W. i D., Członka głosującego Akademji Sztuk pięknych w Bononji. W Warsza… 1930.49999998415 1829.1130141905032 101.387
40 Heier fizylier, umurł w Lipjku iĄ Stycz. 1807. Karo/ Fornlla fizylier, Pol., urn. w Lipjku 5 Stycz. 1807. Kurka fi tyli er z Pol., um. w Lip… 1816.49999998419 1917.8345962618307 101.335

Compare with other submission