dd3261c0d5919f710656f86717817836437a7627
4444507 self-made linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
Adam Wojdyła
submitted
2022-05-18 00:07:56.919751 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s444507/retroc2.git / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07517
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07517/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07517
file basename
out

test-A / a861d21fc4e855cb01a86fc8ded6d21bd736dc69
Metric Score
RMSE 26.964

dev-1 / d6d2457d676d00d181c11af63f2617250ddde6d5
Metric Score
RMSE 26.100

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1875.517371250076 134.983
2 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1878.7088852454694 129.791
3 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1873.5151277175626 118.985
4 CZarn1ecki, S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1651-1890, .... s. 35-'6. DodatkO'.'I"). ważne tłumaczenia dyrektor sprawiedliwości, polecal dok… 1986.49999998415 1872.8572727897458 113.643
5 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1956.0282180526885 113.528
6 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1929.6473119535779 113.147
7 liceum S. Koźmian nawiązał dalsze związki koleżeńskie i znajomości, które przetrwały lata. Najbliższy krąg kolegów stanowili: Zygmunt Krasiń… 2005.49999998415 1895.3091482322093 110.191
8 der Virtuosen war auf den europäischen Bühnen das Erscheinen von Niccolo Paganini, dem legendären italienischen Geiger und Komponisten, der … 2005.49999998415 1896.2633465731797 109.237
9 polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych... 177 liczniejsze są opisy północnego Kaukazu, gdzie w carskiej służbie wojskowej przebywało wiel… 1976.49999998419 1871.572420983732 104.928
10 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1921.2336089234936 104.734
11 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1881.4119859322686 102.088
12 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1907.1197712180735 99.380
13 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1897.2865139447533 99.213
14 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1900.5218797739415 98.978
15 ł 0 w i c z M.: Przewodnik, Warszawa 1924, Pamiętnik z okazji I 50 jubileuszu Bractwa Kurkowego w Żorach, Żory 1926, P i e r 0 ń c z y k J. … 2006.49999998415 1908.0583355081033 98.442
16 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1920.263054210754 96.169
17 111 prac fortyfikacyjnych, m.in. w Grudziądzu, Warszawie i Łęczycy. Działalność urbanistyczno-architektoniczna, oparta na wzorach pruskich, … 2012.0013661044 1916.9611713326829 95.040
18 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1916.586937398854 94.913
19 CZYNNIKI V-KB I ICH PARAMETRY CHWILOWE 129  )()( )( )( exp )( )( )( )( exp )( exp )( exp )( exp )( )( )( 1 1 1 1 1 t u t a t t j t a t u t… 2011.49999998415 1917.118244638843 94.382
20 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1918.194149739902 94.306
21 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1910.79391952884 93.706
22 zastanie OOpowif'<lnio zastopowana, to more przynie,';c ona tulaln'l katd..trofl;: Go'p@darka tonie wow::zas pod g6rlj nie- I iadaj'lcydl pr… 1981.49999998415 1887.9656603837748 93.534
23 byłeś wraz z Jezusem na godach w Kanie Calilejsfeiej, nie oba wi aj sią towa- '^zyszyć Mu przed trybwialem Piłata... (Tomasz Morus) stary. M… 1983.49999998415 1890.2022464461365 93.298
24 zajmujące się organizacją m.in.: prelekcji, występów muzycznych i teatralnych, zabaw tanecznych, pokazów gimnastycznych, wycieczek rowerowyc… 2008.49999998419 1916.114782430008 92.385
25 2(4) publikacje muzyczne. Reprezentacyjne Krakowskie Przedmieście sprzyjało rozbudzeniu zainteresowania warszawiaków, a tym samym powodzeniu… 2009.49999998415 1917.1650780807788 92.335
26 Jan Wołowski, który już w 1832 r, stwierdził, iż Miedziński nie nadaje się na burmistrza 182. Szukano nawet następcy, Miał nim być ewentualn… 2006.49999998415 1915.3638226664063 91.136
27 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1920.8222007412107 90.678
28 Gozdawa K., 138 Górny, doktor, 37 Grabowski Stanislaus, 43, 122 Gregor Józef, 5, 14, 174 Greupner Gorgoniusz, 30, 147 Grimm Jacob, 104 Grimm… 2002.49999998415 1914.5514453567284 87.949
29 t -L" "". i: /" . - :..; >.i l: "-.. ... 1"' . :.-. ; .,. -'.Ą.' . l "l' ;'C '-" o '\\';. -::: -:.. '"... ... "'.., 'P:...--:;.,)..'III.>O..… 2008.49999998419 1920.6939306038946 87.806
30 o upadku rolnictwa Itali. Powstawały stąd we współczesnej literaturze naukowej dyskusje dotyczące stanu rolnictwa italskiego oraz zasadności… 1994.49999998415 1906.6967185846731 87.803
31 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1895.755986027636 87.744
32 i transport. W rejestrach urodzin, małżeństw i zgonów USC Podlesie z końca XIX wieku wymieniani są też przy rozmaitych okazjach mieszkańcy K… 2006.49999998415 1919.2248494590124 87.275
33 Symł<młclPJnej lI.dł."a rnnłIY furcie n, MPI1em '1.11ft SOfIatY trJowe H..ndl. w wykOfI. Z.. .polu ..Ar. A..dlvlv." 11.1' Kr.lohrazy hiJItor… 1976.70081965632 1889.495298901042 87.206
34 światem natury, uświc;cać zaczyna doczesność, zwyczajne życic. w tym także sfcr ciełcsnąl 5. 3.2.5. Apokryficzne fahularyzacje W młodopolski… 2005.49999998415 1918.3195859823252 87.180
35 szkoln", mogl.v l..nowic lr'e c obs:r.enJ tJ a,.tykll!u. By!." to IJowiem I"'" w<l,.;wP swio:tol mlo<losci. P..,.. w,' sl<;- I,auli' i polt:… 1986.49999998415 1901.146054120906 85.354
36 zostało rozwiązanych. Władze niemieckie pozostawiły jedynie jeden tytuł prasowy w języku polskim, jakim był „Dziennik Wileński”. W dniu 28 l… 2012.49999998419 1927.2082527050595 85.292
37 18 października 1936 r. została ogłoszona ustawa Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes6 powołująca Göringa na stanowisko Pełnomoc… 2012.49999998419 1928.1076829873787 84.392
38 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1928.1630565464561 84.337
39 by{;cle Die upadl)', Jak prorok wolal jako przywykJ Pan. ab oballl dumne ze stolie3'. Ilaezeie, pagory! Bo a krzywdzir. wam- tegO przenigd).… 1982.49999998415 1898.1869127901446 84.313
40 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1896.7742939798693 83.726

dev-0 / 4ea365d60a7b3cd845ec7bae0413b40d89a430b6
Metric Score
RMSE 27.500

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 Raków stolnik lidzki 1698 ż: Jadwiga Zaliwska 5. Elżbieta 14. Eustachy Konstanty Michał *1834, pijany utopił się na grobli Białocerkiewskiej… 2010.49999998415 1851.9908579766131 158.509
2 mówi: odebrałem od Rządu Narodowego dla ciebie nominację na oficera. alem ją głęboko do ziemi zakopał, aby cię jakie nieszczęście nie spotka… 2009.49999998415 1859.617338714765 149.883
3 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1958.7116914685525 141.212
4 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1857.1039644362154 138.396
5 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1869.2237155703538 138.276
6 ponowionych przez pub!iezne obwieszczenia daty 20 Listopada r. z, na miesiąc Styczeń, 12 Grudnia na Luty, 20 Stycznia na Marzec, 18 Lutego n… 1821.49999998415 1953.6732115323568 132.173
7 do ęłw*B s i ti*r*ma «abriovaii dcteiami, WMama* (o palki piccbcty («adwiiUAakipy oti jymały piarwsas dwa krejł* logii lionorowńy; ieda» ołd… 1997.49999998415 1870.6550440604772 126.845
8 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1882.7879426128918 123.712
9 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1872.783027357016 118.717
10 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1896.9124712091093 116.588
11 .ł Cześć nicłH.Zf doW:t. ... l-' Lwó'w, 3(). !J1"udniu. ./en. km'. uusir" potwiCl'dza wiadomość prze:" gazeti( powszechllł). .Hłgsburgsk pod… 1963.99589039511 1848.9109302017116 115.085
12 jak mają się zachować w dalszym środków, jakie urządzeniami policyjnymi są przepisane swem życiu. Raporta takowe składane Rządowi Gubernialn… 2007.49999998415 1892.622808151187 114.877
13 wojska celem ratowania zdrowia 19. Do czynnej służby wojskowej miał już powrócić w ostatnie dni powstania listopadowego jako major warszawsk… 1970.49999998415 1855.9210515847842 114.579
14 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1957.114472004271 113.614
15 de cabeza por lo preocupante que es para los directivos, de todos los tiempos, el factor financiero el que lamentablemente viene a ser el mo… 2006.49999998415 1893.1950589048902 113.305
16 dalszych krokach, jakie trzy llIocal's(.wa, Austrya,l:<'ran- ya i Anglia zamyślnj ll\\'zedsi wzi ć skutkiem ostatnicli depesz księeia GOI'cz… 1963.73287669648 1851.0691877276597 112.664
17 czasie uroczystości inauguracji Towarzystwa Morykoni podkreślał, że ślady dawnych dobrodziejstw zmniejszyły lub nawet zatarły klęski polityc… 1984.49999998419 1873.1888879014766 111.311
18 ======,=========--========= Ktokolwiel,;: bEidzie wieI11 1 ==:;== tym Prawom pok<5j n.. d nim i b3::ogos1awienstwo. /Stefan Kard. Wyszynski/… 2013.49999998415 1903.0502693817211 110.450
19 se Ie haga la presente entrevista en la que nos dijo que ella nació el d fa 26 de Diciembre de 1950 en Polonia en Racibórz, lugar en el que … 2009.4547945047 1899.0454834004056 110.409
20 bohaterowie ludowi pojawiq si~ tylko w ahizji (sukmana kra k owska), to oznacza to wlasnie dalszq ewolucj p oj~ci a n arodu w piesni zadokum… 1987.91369861428 1877.5358238966571 110.378
21 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1938.4918039968557 109.992
22 i 2| grochu. Grunfeld 228f ps. Schinarach 179| psz. Kosiński 168 psz. i 5§ yta. Konstantynowicz I68f psz. i 23| yta. Ossowski 68jf ps., 6 yt… 1829.49999998415 1938.344090247019 108.844
23 G Wyborczej, piątkowe wyd. Gazety w Lublinie ukazuje się pt.: Gazeta w Lublinie Weekend, w paginie: Gazeta na Weekend; od nr 182 (1991) Gaze… 2005.49999998415 1897.8951757222744 107.605
24 i zhud()\\Vlllli(!. li 111111111ltllcZciH:\\' i r=etcll1V 1}() yfeA. God=i sic: lIąjpr=Ód lIas-:.( j, dzisi£ jszą llr()c-:.ysf(), . \\t'ięcą… 1999.49999998415 1892.1219249159144 107.378
25 z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony; wszystkich w powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych. 9. Dóbr narodow… 1826.49999998415 1933.3396792648825 106.840
26 wytwarzające krochmal i ocet. Krochmalnia powstała w Płocku około 1822 r. W 1 1836— 1842 funkcjonowały 2 krochmalnie. Po 1842 r. krochmalnie… 1976.49999998419 1870.1282315344315 106.372
27 su recordado padre; aquí me indicó que aunque su padre hablaba perfectamente el polaco, puesto que era su lengua materna, no se lo enseñó, a… 2008.49999998419 1902.4297725388517 106.070
28 miejsce; konie za i kosy, aby wcale do lasu na pasz puszczanemi nie były. Niedopuszcza psucia drzew wszelkiego rodzaju; niedozwala rozniecan… 1828.49999998419 1934.3762350451227 105.876
29 "Señor Wolodyjowski"- el personaje del libro de Henryk Sienkiewicz. Igualmente rubia, como el trigo maduro con sus espigas doradas en las pu… 2011.53835614853 1906.1250858498943 105.413
30 wiadomości przystąpiło zgromadzenie do porzą.dku dziennego i załatwiło lJastępuj ce sprawy: L O 8 Insercya w pó'kolumnie drukiem garmont, 7 … 1963.79315066908 1858.6819171026088 105.111
31 \\v VII Forcic C) tadeli PoznaI1skicj. O. Micczysła\\\\ \\v)jechał do Japonii \\\\ raz z O. Maksyn1ilial1enl i tanl głosił E\\\\al1gch ponad… 2009.49999998415 1904.8752601666938 104.625
32 kORztuje prenumeracie: 11 e z p orz t,: kwartalnie zł.; ",ie;iecznie 1 zł. !fI) cenL 'I, p o z f \\l: kwartalnie ii zł.; ".ie..ięcznie lzł. … 1963.80136984716 1859.9639724800547 103.837
33 w trudnej sytuacji Mog" Slf one zwr6dc 0 pomoc do Jednego z 6 osrodk6w dZlaJa]1!cych na terenre powlatu ilawskiego IV na'<Zym powiede jest d… 2009.8260273814 1906.2090961183053 103.617
34 o m o lo era antes. El problema es, qué; un Estado sobredimensionado sufre las consecuencias del pasado, tan difícil de aceptar a pesar de s… 2007.49999998415 1903.9278128598435 103.572
35 de origen judio estamos compartiendo con ustedes la nota enviada por el Sr. Garios Rios Joels judío polaco y miembro de nuestra Asociación. … 2006.28767121703 1903.1520861167623 103.136
36 447 448 449 450 451 452 455 454 455 456 368 Era Sel. Hiszp. Dieu. indii-. [Jascha Konsulć. 117 118 119 120 121 122 1271 124 125 126 127 128 … 1818.49999998415 1920.5623380898987 102.062
37 mexicana Elena Poniatowska y con las traducciones de Gerardo BeltrányÁbel edición es del Fondo de Cultura Murcia. La Económica. Wisława Szym… 2009.37123286086 1907.4699123172322 101.901
38 Plakat z 1831 r. informujący, w jaki sposób kobiety i ich pupile powinni zabezpieczyć się przed cholerą. one zagubieniu i dopiero interwencj… 2012.49999998419 1910.9311016813685 101.569
39 projektów architektonicznych Henryka Marconi, Budowniczego K. R. S, W. i D., Członka głosującego Akademji Sztuk pięknych w Bononji. W Warsza… 1930.49999998415 1829.1130141905032 101.387
40 Heier fizylier, umurł w Lipjku iĄ Stycz. 1807. Karo/ Fornlla fizylier, Pol., urn. w Lipjku 5 Stycz. 1807. Kurka fi tyli er z Pol., um. w Lip… 1816.49999998419 1917.8345962618307 101.335

Compare with other submission