92198cc52e83e19d8d0505dc9af51e5aba48d41d
Basic ready-made solution with one column ready-made linear-regression tf-idf

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
[anonymised]
submitted
2019-04-15 20:33:05.845082 UTC
original repo
ssh://gitolite@gonito.net/gabby-palka/retroc2 / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-03320
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-03320/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-03320
file basename
out

test-A / 1ee67215c0266fb9fb652c99d6a9fbd1ef755aaf
Metric Score
RMSE 28.298

dev-1 / c718fad45e55a9fcc8aea66abbb8902e5fff71de
Metric Score
RMSE 26.677

worst items

# input expected output actual output test-A RMSE
1 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1930.446894094873 113.947
2 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1923.8182356525085 108.318
3 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1924.2736476453838 107.774
4 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1905.4099859615412 105.090
5 14 gr, 16.' Lewek' Ma..kowlI'z d. u er. 'ł. lakóli SJemittow ,ki zł. 28 '8'('. -6. Audrze,.. Czeichowsk.i zł. 21 gr. 'Ib. I .ek Mo.. :skowi(… 1825.47260272387 1923.1650045602735 97.692
6 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1918.130494282411 96.630
7 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1887.0661533754392 96.434
8 tingefłdlten Unterfuc{!ungen i 1't Umuh'f(<lmfeit 6c,uiefen. Ifi,tl ,\\tolow. oJ 1)" 1'1 U <lUI h'i 11d)cn ()ue, UlIt C:Sar bifOI\\). 44) u … 1820.49999998419 1915.9896649344682 95.490
9 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1905.2685999456128 94.231
10 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1915.0629789873703 93.437
11 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1911.9937699951045 92.506
12 den Bedarf nach politischen Bildungsangeboten vor Ort und bestärken das Bildungsministerium, Landeszentrale für politische Bildung und Lande… 2009.49999998415 1917.8871533593992 91.613
13 Polski średniowiecznej 45 więcej dokumentów 33 co w rezultacie doprowadziło do powstania w miarę spójnego stylu kancelaryjnego. Początkowo d… 2007.49999998415 1916.5256259735918 90.974
14 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1932.1628387735502 89.663
15 Z SUDF\\ 7DQLV L ZVS @ 3U]HVWDZLRQR SRQL HM ]DVDGQLF]H LQIRUPDFMH GRW\\F] FH WHJR ]DJDGQLHQLD PDM FH ZSá\\Z QD SUREOHP\\ L Z\\QLNL EDGD NOLQ… 2007.49999998415 1918.494769903058 89.005
16 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1918.0081369787704 88.492
17 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1912.5087647154155 88.415
18 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1925.4677399609157 88.032
19 10 27. 05. 2005 SW 5 80 5 80 200 24 SW 5 90 5 80 200 35 90 10 90 200 21 90 10 80 200 27 Ch. D." zb. Fagus sylvatica-Cruciata glabra* Cephala… 2008.49999998419 1920.9201204045835 87.580
20 ranem Widoki brzosteckie Zieleń wokoło kłuje oczy mocą swych bar w Pąki na drzewach z całej siły pękają tworząc światło barw Z zieleni traw … 2011.49999998415 1924.0389861667693 87.461
21 123 wiadomość od ks. Torosiewicza, proboszcza szarogrodzkieg0 30 o kronice niewiadomej dotychczas, jakiegoś Zeliza 31 pisanej o Słowianach w… 1995.49999998415 1908.1369239363864 87.363
22 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1926.8189001198675 84.681
23 \\\\ pki sukkubi dzialulnvsç “whw “nuuu. duiaktwmn a apackumx.). Jakie .0."ka plammzmm xu unzglçü mama CA Hammam skun wodz) :LiwAciclI u ksz… 2013.49999998415 1928.9465839700365 84.553
24 psevroćiyo (Kucała 1957: dąć; SGP II: dąć), "ater, ie są leJc zvracaj9 'obalają', to be me belo zvroceJo, laće lo fixye valo (SGK: fixo 'sil… 2008.49999998419 1924.155222395174 84.345
25 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1907.2065294318063 83.994
26 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1912.4766346200267 83.977
27 ....-- \\t "\\ ... Ten rok d7ic s7czcgolnie urodzajny dla filateli'itow intcrcsuj.lcych si InacLkami 0 tcmatycc religijncj. bo Poe7ta Polska… 2001.49999998415 1918.2481338302023 83.252
28 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1913.30088391012 83.199
29 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1928.3320708402734 83.168
30 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1926.4322489638594 83.068
31 J( "60 ).(,- ..II U'Jr-4, oU ..... A. ty f) ' łr eJey p JJ ołl1:łr1jl1 przed I\\ejentsm KancłlU.ryl Żiemiatllk'ey W. Chel" mickim w\\ft1 U..… 1835.38767121702 1917.5074207048574 82.120
32 :bum: były p:: lnlciuelnpoalnya Iudmšci llliglncyjllaj. Placówki shmu nimwil: FUR :lla ::pairianldw i ::malediwów pmwudńły :muki ::hes lllal… 2010.53835614853 1928.778378068154 81.760
33 c9 u n g. (i erorg"itJ, bap ber 2r"łH'Clłł 110" un6emitteJten st'ral1fełt, l\\lefc6t 1)orlgeo (\\6l' 5um f1eif ofme nUe <5ub" el1b ill?ittd … 1823.49999998415 1905.1875086894458 81.688
34 rnuro"..ny a cI ,i d('l. 1VIł' 'YJlitawiony, pod' aac'helll! .łllm krytym. Rh)dwa. J _, ,_;..:" - _.'_ ,( d.) LamnIl cf'gły D1uro any., po d… 1825.85616436771 1907.436065280755 81.580
35 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1913.9253604676153 81.575
36 życiu umysłowym, jak społecznym i politycznym, „zasad abstrakcyjnych” (otw leczonnych naczał )15 Upatrując ratunku w „swobodnym zjednoczeniu… 2007.49999998415 1926.2038131780141 81.296
37 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1899.265846241144 81.234
38 '1ży",a VV Lanskol Oł1SkiC'ł-o. byłego dożywotni}..a Staro.twa Li\\"'skie o 61b) do Obriłchunku \\uzcłkicłJ pretens)i jakie z łClIuty pomi n… 1822.36849313483 1903.5428883380057 81.174
39 koszalinianie księciu Erykowi, ojcu Bogusława, kilka tysięcy guldenów pożyczyli na wojnę9, które to pieniądze książę winien był jeszcze że z… 2009.49999998415 1929.239891437378 80.260
40 klf» mh {Ni-.ślrmt' .\\"i jšNiII mmd) \\\\'ąnhmm i “minumum. Win (nfl) p‹ Minni pram km( Liu logu. A' \\\\ juliiym ;ir/uis/kuln llk' pllliii… 2012.49999998419 1932.3409742533813 80.159

dev-0 / f9b8402890d0b1a15f0320c25785e9e3b3b7198d
Metric Score
RMSE 30.212

worst items

# input expected output actual output test-A RMSE
1 447 448 449 450 451 452 455 454 455 456 368 Era Sel. Hiszp. Dieu. indii-. [Jascha Konsulć. 117 118 119 120 121 122 1271 124 125 126 127 128 … 1818.49999998415 1929.932765422469 111.433
2 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1928.1330232040516 110.633
3 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1888.6343773247602 106.866
4 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1886.718041456143 104.782
5 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1933.2372901953545 104.737
6 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1919.9964318964705 104.496
7 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1897.0790108638603 104.421
8 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1910.0779900215257 103.422
9 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1906.1199466412436 101.380
10 B S E R WAC Y E. MET E 0 R 0 LOG I C Z NE robiönc W 'Obserw'atoryu n T NIWErSYTÈTÜ JAG'JELLONSKiEGO 1 tV Miesiqctt Pazdziel"niku roktt 18 3.… 1823.78767121702 1922.6440930685126 98.856
11 skrzydła 1 DP zaczęły wychodzić na szosę między 8 i 9 słupami wiorstowymi, skierowane tam przez F. Breańskiego. Batalion mjr Kiekiernickiego… 2009.49999998415 1911.4758462498714 98.024
12 i zhud()\\Vlllli(!. li 111111111ltllcZciH:\\' i r=etcll1V 1}() yfeA. God=i sic: lIąjpr=Ód lIas-:.( j, dzisi£ jszą llr()c-:.ysf(), . \\t'ięcą… 1999.49999998415 1902.269495407782 97.231
13 się Wilczycy» Jeźeli siara wilczyca z łatwością da sie podeyść, ubić ia, a mlode szczenięta wybrać naleźy, irie-li wilczyca znaydowuć się ni… 1821.49999998415 1917.366076028545 95.866
14 . - ł ..... """ "! .. '. "1 . . .. .. ). ,. '- , Ił 11 b U g .' , U b e m a l r 1 tn e i n e ł1 se r i In i n a .. ffi e t c f ur. b i e f t… 1814.3356164225 1909.833457548881 95.498
15 do ęłw*B s i ti*r*ma «abriovaii dcteiami, WMama* (o palki piccbcty («adwiiUAakipy oti jymały piarwsas dwa krejł* logii lionorowńy; ieda» ołd… 1997.49999998415 1903.0761003018592 94.424
16 ======,=========--========= Ktokolwiel,;: bEidzie wieI11 1 ==:;== tym Prawom pok<5j n.. d nim i b3::ogos1awienstwo. /Stefan Kard. Wyszynski/… 2013.49999998415 1919.2547279715625 94.245
17 wniosek popierali artyści grupy Blok. Tak więc po wystawie w Warszawie w 1927 roku udał się on z wizytą do słynnej szkoły wzornictwa Bauhaus… 2009.49999998415 1915.6389380613552 93.861
18 e s, i il ł Departamentu Sambr, I Mozyc)'a 3 W D p8rt. MOleJ li. newa def1Jafka OZI1 dm, gdzie rOłchodL.i sili z d4WfJ'!, będzie p e t"{zona… 1814.49999998415 1908.1616497886225 93.662
19 mówi: odebrałem od Rządu Narodowego dla ciebie nominację na oficera. alem ją głęboko do ziemi zakopał, aby cię jakie nieszczęście nie spotka… 2009.49999998415 1916.7484691666657 92.752
20 ..Parfum"... 33 schwimmen, um sich dort in einen Wolf zu verwandeln. Gelegentlich schlüpft er auch in ein Wolfsfell. Herodot berichtete von … 2002.49999998415 1910.0668909159567 92.433
21 fiołck, obwionęła nlię woń jego. Poł07yłcnl się prlY nitu, spad7istość okopu była nloiul wC7głowiclu, białc kwiatki p07iol11ck i błękitne pę… 1996.49999998419 1904.4518886269814 92.048
22 wyxezdzanašce, 1 na_p0- 4 __ Łuätlm gut, 5630 Złt.- „w jg* wrót iadące, wyłączone _sa_ 0d dogodności uczynionéy cudzomemcom 1 ża- 5 __ Macie… 1822.49999998415 1914.1896758095986 91.690
23 zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,… 2012.49999998419 1920.892304540861 91.608
24 młyn idącą, do drugich w rot wjeznych w dziedziniec przedbrowarny także stoczyste kuną przez poręcz zamykające się na biegunach, przy tych w… 2005.49999998415 1914.0900942585056 91.410
25 swym gnieździe. Na do strunnictwa rewolucyjnego, jak Żelabow i Perowska. Ono dworze mają oni jeszcze swój wpływ, gdy t sama carowa tćż dzisi… 1982.25068491565 1891.0347554266696 91.216
26 zamieszkaną przez Polaków. Gospodarze z Rydzyna do czasów uwłaszczenia nie mieli tytułu własności, tylko płacili czynsz dzierżawny, po 30 ru… 2011.49999998415 1920.5599121978391 90.940
27 être toléré. Les historiettes transmises oralement saisissent les moments importants et/ou humoristiques de la vie d'une organisation. Elles… 2010.49999998415 1919.624298946959 90.876
28 też iacyś prałaći w bireciech cżyrwonych/ Co ie tam Kś.rdynały zwano w krś..ioch onych. RejWiz 161; RejFig Aav, Dd7; A coż ieft infzego Kość… 2002.49999998415 1911.6866365787075 90.813
29 zajęliście grunt mój za kopcami granicznymi, który to majątek kupiłem bez ograniczeń i obsiałem.666 (Księga pozwów s. 47) OBWINIENI JANA A G… 2012.49999998419 1921.6885966959226 90.811
30 Informationsbulletin der Bibliothekare].5 Es handelt sich weniger um ein Streitgespräch, als eine beiderseitige Feststellung darüber, dass d… 2004.49999998419 1913.7070532115793 90.793
31 patentowanemi efektem korzyśd. Trąd wam na twarze i czarna krosta, gramatykarze zapowietrzone. „Idzie do palacza z tem“... Z czcm, do miljon… 2011.65068491565 1920.9068932296375 90.744
32 "Señor Wolodyjowski"- el personaje del libro de Henryk Sienkiewicz. Igualmente rubia, como el trigo maduro con sus espigas doradas en las pu… 2011.53835614853 1920.9298648092554 90.608
33 5 de Agosto ha marcado la situación tope para la Resistencia Polaca. Los Rusos no querian aprovechar estas condiciones, prefiriendo la liqui… 2007.53835614853 1917.4097703801567 90.129
34 II C 0 I V I.EOClOicWl l .! I otKaIJnskicf I: I ie )}!t ,',,- t l"""\\ "', :t d lr "ft.t l ...' LA.W l .. _+ "...../;'"'' ,\\ .... il ,\\ l … 2010.32191779236 1920.2310267213522 90.091
35 i osobliwe dzie- trw!JtIi'IJJl. Nr. 111. I a sz tu 'hi. Wynalllzeh naywyzszey sHy 1I010wey w mecha- GeoceUtI}'Czllo his'lo!J'czÙe tablice. N… 1821.49999998415 1911.5806572296872 90.081
36 . , 'ł- .. .. .. . .. .ł . .. ...... ,/ 17ł ,. '- ... -, ,- ... II 't . dał" do publiczlIey 'vjadoą1o ci i 'cisie ,, W: PQ prcfckto1U .,. .t… 1814.39315066908 1903.836496659301 89.443
37 ::.. ;\\ . ił Vf } I; Ilwalery, z .wewl1ptnnycb .'18S.Zych Gu b'f1rnH.. p ,'i nien w ty;U momen:' t:. eie douit'ść N-aćzf'lniko,\\ i gło\\vl… 1814.16301368278 1903.4852561844523 89.322
38 St:, ,: .{ 1Ú";. od,) If. obtJ.I, js 'f':" ',"-: "" ,: ,<;",:"'X'r ;'94;(JÝ:-{ .. ,'; e r: ,u,.,:Je .flf ä .r ,'i:: ( . '.'''''' ., ".: "" j… 1816.73360654156 1905.8303972116134 89.097
39 ;i a.rty et\\') "'ÖD."rSt.btl\\f"'.lnit.kicgo;:,Ciegob'y ,,.lêatdY8a :'."ä: Itår"':'Ãt .r6WÐid usJ iré - ìi y. nB!m::cnsie ni.u4 yp,iì bez }… 1816.79098359074 1905.8761913821493 89.085
40 8113 Tarło Jan 2947 Tarłowski Józef 11597, 11598, 11688, 11689 Tarłowski Józef 11688 Tarnawatka, woj. zamojskie zwierz. 2354 Tarnobrzeg, woj… 2009.49999998415 1920.4363960861137 89.064

Compare with other submission