72d11aca432b8096845a830ff2ca7487ff78d433
Vowpal Wabbit - linear regression + graph vowpal-wabbit graph

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
[anonymized]
submitted
2019-05-17 18:45:33.474891 UTC
original repo
https://gitlab.com/marcin-szczepanski/isi-retroc2 / branch master
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-04085
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-04085/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-04085
file basename
out

test-A / b5d46fe8a99ecdbf6a83ced541a051d69e434f78
Metric Score
RMSE 27.808

dev-1 / 575474e223b89a5e6a1f1b9a6ce81c0ba4daf07e
Metric Score
RMSE 24.445

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 Polski średniowiecznej 45 więcej dokumentów 33 co w rezultacie doprowadziło do powstania w miarę spójnego stylu kancelaryjnego. Początkowo d… 2007.49999998415 1876.002231 131.498
2 Jeografia powszechna [...] przelozona dla uzytku mlodziezy polskiej z 22 wydania niemieckiego. Wroclaw. 416 s. mapa. S u c hod 0 Is k i J.. … 1992.49999998419 1873.5239845 118.976
3 Członkowie Towarzystwa rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Protektor. Jego Ex. Jaśnie Wielmożny hrabia Jan Lariseh-Monnieh, właściciel dó… 1883.49999998415 2001.6441645 118.144
4 10 27. 05. 2005 SW 5 80 5 80 200 24 SW 5 90 5 80 200 35 90 10 90 200 21 90 10 80 200 27 Ch. D." zb. Fagus sylvatica-Cruciata glabra* Cephala… 2008.49999998419 1900.2656045 108.234
5 MHCCHSI TIy6J1HSI CeCTHSI B raJlHH B 58 r. 11.0 H.3. 19 H3 H3rHaIlHJ!. B33Mell TIy6J1H1ł npe11.JlO1KHJI 06e aJlHe I..{HQepolla, 'ITO 011 Ile… 1976.49999998419 1870.381675 106.118
6 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1921.739197 105.239
7 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1896.113768 103.386
8 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1918.273612 101.774
9 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1885.0626015 98.437
10 r.:a r. b. Nrd.. ł.o.,6 "ł.813. ,vpr& .1m:ocie V\\1rokn wapra.. .,.ie pr ł"ciw).o Kommi..sy.uf'rowi VVojeJlLuwi o utrate S lIrhIH",)C" pilni… 1822.4260273814 1919.940635 97.515
11 psevroćiyo (Kucała 1957: dąć; SGP II: dąć), "ater, ie są leJc zvracaj9 'obalają', to be me belo zvroceJo, laće lo fixye valo (SGK: fixo 'sil… 2008.49999998419 1911.549402 96.951
12 drzwi, na odgłos którego wpadam z pałaszem aby śmiałka pokarać. Nikogo jednak podporucznik nie znalazł, więc przyszedł do wniosku, że była t… 1995.49999998415 1898.961856 96.538
13 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1903.2074215 96.293
14 \\\\ pki sukkubi dzialulnvsç “whw “nuuu. duiaktwmn a apackumx.). Jakie .0."ka plammzmm xu unzglçü mama CA Hammam skun wodz) :LiwAciclI u ksz… 2013.49999998415 1918.4743035 95.026
15 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1914.641862 94.858
16 -; q o 0. o ci ci o ci q ó ci ci.:i. ci c c- o ł "i:: N ...:..'...:.. N.... v .:n-N ;:ON'" v "00 lO N '" M<?r::-- co I .,... co C\\I T"" o ,… 2013.49999998415 1918.6524085 94.848
17 ^I WTV^IHE£ Y—EQOS[IN G^΀GM KVYRXY H^ME—OM RV S TS [MIV^GLRM LE 'IRE [][S—E[G^E HS TV^IXEVKY []RSWM ^— EHMYQ []RSWM ^— -: TV^IXEVK YWXR] R… 2011.49999998415 1917.5973105 93.903
18 56 7 .... nin ła1có\\'Vego t10ri i estellia nieamjpsz.ka pl'zyępieszyć ". 'elney salj'6f'akryi. Row. i..i o;;tL'le a ,ornmi<S.'iya Ih'!ilłwa… 1822.75205477866 1916.245404 93.493
19 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1917.428658 93.334
20 ÄER U]HF]\\ZL FLH ZL NV]R ü QDV F]XMH *H Z MDNLP VHQVLH QDV]H FLDáD VáX* QDP MDNR URGHN WUDQVSRUWX WDN VDPR MDN NR F]\\ RVLRáHN´ :LOEHU 0HUO… 2007.49999998415 1914.316298 93.184
21 zostało rozwiązanych. Władze niemieckie pozostawiły jedynie jeden tytuł prasowy w języku polskim, jakim był „Dziennik Wileński”. W dniu 28 l… 2012.49999998419 1919.3467195 93.153
22 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1908.553855 93.054
23 ościół powsze ościół powsze ościół powsze ościół powsze----dni dni dni dni dni (Warszawa 1996). A także starych roczników „Znak Znak Znak Zn… 2002.87397195269 1910.139487 92.734
24 z ..... WC: w ł-ZIeIII:I a..t1lrłk Cqnaz Zł: 100 Ugota CenI: 64900 zł Pow; 36 mkw IIoic pokol: 2 ""',0:2/6 Telefon: jest MedIII: -łIa. gaz, … 2000.49999998419 1908.01755 92.482
25 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1913.9530235 92.453
26 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1915.3734855 92.161
27 KSH—E 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN ^E[MIVE ^E—G^RMO %VX &EV[EQM 6^IG^]TSWTSPMXIN 4SPWOMIN W OSPSV] FME—] M G^IV [SR] Y—S£SRI H[×GL TS^MSQ]GL … 2013.49999998415 1921.4282595 92.072
28 /SXPMR] /—SH^OMIN 4V^]GLSH^M RE €[MEX 1MIG^]W—E[ 1EVIO 3GLV^G^SR] OS€GMIPI 33 *VERGMW^OER×[ .Y£ HRMY REVSH^MR TV^I^REG^SR] 4ERY *VERGMW^OE M… 2013.74931505264 1921.879691 91.870
29 PWN", Warszawa 2002, s. 144. 26 O. Pietkiewicz, Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s. 320. 27 Od 1967 r. przewodnictwo nad "starym" ZHP prz… 2006.49999998415 1914.858175 91.642
30 '1ży",a VV Lanskol Oł1SkiC'ł-o. byłego dożywotni}..a Staro.twa Li\\"'skie o 61b) do Obriłchunku \\uzcłkicłJ pretens)i jakie z łClIuty pomi n… 1822.36849313483 1913.986953 91.618
31 tom ł1\\"Osz. 1 zł. 80 et., w oprawie Krasiński Z. Pisma. Wydanie z pr7.edmową Stanisł. hr. Tarnowskiego, 2 tomy. Mickiewicz Adam. Dziela. \… 1987.49999998415 1897.004094 90.496
32 14 gr, 16.' Lewek' Ma..kowlI'z d. u er. 'ł. lakóli SJemittow ,ki zł. 28 '8'('. -6. Audrze,.. Czeichowsk.i zł. 21 gr. 'Ib. I .ek Mo.. :skowi(… 1825.47260272387 1915.9113825 90.439
33 c9 u n g. (i erorg"itJ, bap ber 2r"łH'Clłł 110" un6emitteJten st'ral1fełt, l\\lefc6t 1)orlgeo (\\6l' 5um f1eif ofme nUe <5ub" el1b ill?ittd … 1823.49999998415 1913.6304445 90.130
34 zabrał się do grania. Pewnego razu, podczas podróży statkiem po Dunaju (wraz z wozem z załadowanym nań fortepianem) zdarzył się wypadek. Śle… 1991.49999998415 1901.48438 90.016
35 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1918.555595 89.944
36 tingefłdlten Unterfuc{!ungen i 1't Umuh'f(<lmfeit 6c,uiefen. Ifi,tl ,\\tolow. oJ 1)" 1'1 U <lUI h'i 11d)cn ()ue, UlIt C:Sar bifOI\\). 44) u … 1820.49999998419 1909.8152165 89.315
37 123 wiadomość od ks. Torosiewicza, proboszcza szarogrodzkieg0 30 o kronice niewiadomej dotychczas, jakiegoś Zeliza 31 pisanej o Słowianach w… 1995.49999998415 1906.3631635 89.137
38 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1920.541615 88.958
39 WMÎ &IVPMRMI 2E [MHSOY QMEWXE EYXSVWX[E [WTSQRMERIKS ;IV RIVE HSWXV^IKEQ] MWXRMINGI NIW^G^I XEQX]Q G^E WMI €VIHRMS[MIG^RI SF[EVS[ERME +—YFG… 2012.83469943774 1923.8902875 88.944
40 d e k s o d b i o r n i k a c m a l l o c s i z e o f double ∗ N) / alokacja p a m i ę c i na c o s t h s m a l l o c s i z e o f double ∗ N… 2009.49999998415 1920.576639 88.923

dev-0 / 9de439b553ad8ae50abb36eb489a387653379daa
Metric Score
RMSE 29.092

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1842.2682485 153.232
2 znaczy młodzik (juvenis). Kiejstut, skrócone Kejstutas (1 syllaba krótka, 2 długa, 3 krótka), znaczy przemieniający się. Korybut, powinno by… 1850.49999998415 1989.863862 139.364
3 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1857.158523 130.341
4 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1896.7247975 116.775
5 5 Lipca diSfc .di^o lir Sieroiątko- Podbielski A. 9 Lipca dito dito Kej f fan. Assessor, wski Leon. 9 Lipca dito 83 Pawłowicz Hangiel Sę- S … 1819.49999998415 1929.153937 109.654
6 zamieszkaną przez Polaków. Gospodarze z Rydzyna do czasów uwłaszczenia nie mieli tytułu własności, tylko płacili czynsz dzierżawny, po 30 ru… 2011.49999998415 1902.064863 109.435
7 z kożucha do letniego ubrania; niby wiosna czy lato, lecz zieloności żadnej cokolwiek okazuje się zielona barwa na łąkach i polach; do przec… 1984.49999998419 1875.692587 108.807
8 ponowionych przez pub!iezne obwieszczenia daty 20 Listopada r. z, na miesiąc Styczeń, 12 Grudnia na Luty, 20 Stycznia na Marzec, 18 Lutego n… 1821.49999998415 1928.4776355 106.978
9 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1885.4317465 106.068
10 kierunkiem a nauczanie religii, MKW 26 (1937), s. 6 -11; W Wyrwiński, Uczenie się pod kierunkiem w szkole powszechnej, PSz 12 (1933), s. 362… 1997.49999998415 1892.5366435 104.963
11 kanał błogosławienia całemu światu. Zaślepieni na rzeczywista trudność. W tym Wielkim czasie ucisku Pan będzie pręd— kim świadkiem wszelkiej… 1993.49999998415 1889.3996075 104.100
12 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1897.7572095 103.743
13 zabrudzają swe szaty przez styczność ze światem. SM726. Rzeź w dniu pomsty ma być rzezią ”baranków i kozłów” (Izaj. 34 6). Baranki mają prze… 1992.49999998419 1889.8296465 102.670
14 J'\\ '. .., .. . ._ -- Wiele to w. 1col c ch tbOTOWych' ginie robocizny. ni sta" i -. 0> /co 'rok mi!l.ęłnycb..." a często.. mniey pOll'zebn… 1814.29726025812 1916.7368345 102.440
15 Benatora Kln!izyna. Z sprawozdania, Jakie oglaszaj2i 0 czyn. noici pE'iterøbnrgskiego wyala6ca Bir'. Wied. wyjmujemy niektóre øzczególy. Brz… 1971.11369861428 1869.703881 101.410
16 St:, ,: .{ 1Ú";. od,) If. obtJ.I, js 'f':" ',"-: "" ,: ,<;",:"'X'r ;'94;(JÝ:-{ .. ,'; e r: ,u,.,:Je .flf ä .r ,'i:: ( . '.'''''' ., ".: "" j… 1816.73360654156 1918.1163025 101.383
17 może bez upoważnienia męża brać na siebre zobowiązania tyczące się ićy handlu, a w tym przypadku zobowiązania takie "obowięzuią również męża… 1820.49999998419 1921.413832 100.914
18 ;i a.rty et\\') "'ÖD."rSt.btl\\f"'.lnit.kicgo;:,Ciegob'y ,,.lêatdY8a :'."ä: Itår"':'Ãt .r6WÐid usJ iré - ìi y. nB!m::cnsie ni.u4 yp,iì bez }… 1816.79098359074 1917.500895 100.710
19 wiadomości przystąpiło zgromadzenie do porzą.dku dziennego i załatwiło lJastępuj ce sprawy: L O 8 Insercya w pó'kolumnie drukiem garmont, 7 … 1963.79315066908 1863.299464 100.494
20 . - ł ..... """ "! .. '. "1 . . .. .. ). ,. '- , Ił 11 b U g .' , U b e m a l r 1 tn e i n e ł1 se r i In i n a .. ffi e t c f ur. b i e f t… 1814.3356164225 1914.7870325 100.451
21 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1921.18339 99.683
22 n i c y wysiewu kor. 37 garcy 10 i 1/ 2 na prowent kor. 74 garey 21 a fI. 7 zł 522 gr 18 J ę c z m i e n i a wysiewu kor. 16 garcy 10 i 1/ 2… 1977.49999998415 1878.7071385 98.793
23 Podlaskiej wybudować temu pisarzowi pomnik. W tym celu ówczesny dyrektor Wacław Nartowski dnia 16 października 1927 r. powołał do życia komi… 2005.49999998415 1906.7874315 98.713
24 MA TKI -WIERSZE WYBRANE S CRIS OARE DE LA MAMA POEZII ALESE este aceasta o situatie confortabilä, pentru cä, pe de 0 parte bate in el putemi… 2010.49999998415 1911.88014 98.620
25 entonces. Así mismo en instituciones peruanas hemos encontrado una gran cantidad de valiosos documentos y fotografías alusivas tanto a relac… 2012.79098359074 1914.4290315 98.362
26 LQ *GDĔVN EHFDXVH RI LWV RULJLQDO URRI VWUXFWXUH DERYH WKH VWDQGV DQG WKH URRI GHVLJQ RI ³6WDGLRQ ĝOąVNL´ NQRZQ DV 6$7851 ZKLFK KRZHYHU ZDV … 2012.49999998419 1914.225554 98.274
27 Woyc i Ióz kuleszóvv, kulesze podli )no a e Jćz Zalewskiego, kiilesze`w kno nowe pp rodzeństwo Świeckich, Lupian a stara kk rodzeństwa kalin… 1821.49999998415 1919.210504 97.711
28 ======,=========--========= Ktokolwiel,;: bEidzie wieI11 1 ==:;== tym Prawom pok<5j n.. d nim i b3::ogos1awienstwo. /Stefan Kard. Wyszynski/… 2013.49999998415 1916.1440135 97.356
29 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1910.3224675 97.178
30 A. i f 2 A f T j f ceny« keśeieJfC BMbI)I(orH, ,« na tony* i odeszła Lecz natura f b f A A ubog.cn tey ftoflry; Wielu miłośników "u łości ni… 1819.76301368277 1916.7621075 96.999
31 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1911.488906 95.989
32 10. Września r. b. Nm 5060., stznounice, iż wszelka przçdzn,_plólno, sukna i inne- f.ibr3.kata i. poifibrykaxta krajową do farbowania, Yalow… 1822.49999998415 1918.0735175 95.574
33 y Saraceni [...] poraźiIi Rzymiany raz trzy kroć razowo BielKron 165v; KroI WładziOaw [...] wypnlwił fie przećiw Turkom lata 1443. [...] A g… 2000.49999998419 1905.1389155 95.361
34 Galicy w Cyrkut-Jasielski do .swey F3milii do Kros-ienka,' tr ema 'lJor ml, z Pann stu c -Tere$s Tuchowiczowa, Ma'fcÎne,ln Z'uwarj{iem lokal… 1815.48904108003 1910.384257 94.895
35 ARTYKUŁY I ROZPRAWY Geyer20, Hans Lauber21, Günther OhrlofP, Eitel Friedrich Rissmann23, P. Schneider24, W Steuer25, Weinzenegger26. „Zdrowi… 2002.49999998415 1907.72303 94.777
36 gał,. płaczu narzellania. Pn'''n1id'' I' "" tAk lIię lamentacya zaczyna: nA. c 11 '}' a ł o II ch ,.1\\1. ID o m o i a! k t b wam p o ś c i … 1819.49999998415 1914.016604 94.517
37 " wt:J Z kot1st tu,cy'ynych- l1J m",("p;aw pOdawaéprosb, 1:1k. ;tyl!m 'N' 02:n czol;Yèh pruz kQIlstytÚçyi ,j I,i$t. y PX7.ep5sch.., if Nigrf… 1822.14931505264 1916.6405185 94.491
38 1\\. ApOltoIska t. asc racaył Pana Franciszka Kodesch, t ilozofii Doktora, b,.łego w r. 1809tym Rek. tota Uni1lltersJtetu Krakowskiego. a te… 1815.68630135401 1909.731935 94.046
39 e s, i il ł Departamentu Sambr, I Mozyc)'a 3 W D p8rt. MOleJ li. newa def1Jafka OZI1 dm, gdzie rOłchodL.i sili z d4WfJ'!, będzie p e t"{zona… 1814.49999998415 1908.4321665 93.932
40 Wl6CZ)S[y dzierżawca nic za nic oplacac niebedzie OiJOWĹiY/n), dochód mś z' tych PPZtfStrzeni inst tylko iwko z pastwiska \\\\A\\'l'‹'1Ĺ`}]U… 1821.49999998415 1915.4274145 93.927

Compare with other submission