6ab4979e4629c5559feba452b7ca74c0cac89ebb
VW -nn 6 on up to 4-grams and [5-7] tokens stupid vowpal-wabbit neural-network

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
p/tlen
submitted
2017-05-31 04:49:51.535391 UTC
original repo
ssh://gitolite@gonito.net/filipg/retroc2 / branch vw
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-00647
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-00647/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-00647
file basename
out

test-A / 21f96e7f2a843426dcbc84d59150af0ad5a8bc35
Metric Score
RMSE 19.501

dev-1 / d9ae330b961b03fe4a2af6c8cd56fde5064d20a6
Metric Score
RMSE 16.991

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1948.7539445 132.254
2 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1940.18789 123.688
3 Kaza? 442,' .Ä/f' tuanlàxąataá «Ĺršurtrvź 441 «L n, ma f V N __ /47 1/ *f* a a 1%„ 3,44/ /A yeu/awg 7/ /7 ,ę/gé/_zvtálńgfg„na„üaagéa»%gglźz“… 1881.49999998415 1997.0202005 115.520
4 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1951.071598 108.572
5 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1904.1144635 104.386
6 Miaskowski Ludwikfr. 5. Dembowski Bonawentura fr. 2. Gorski Jakób fr. 3. Brzykowski Józef fr. 3. Szretter Antoni fr. 6. Ordęga Władysław fr.… 1963.49999998415 1861.886365 101.614
7 tt g w e r t r t e r t w e r y e r t r e y t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t e r t 3 4 3 4 d r g r e 3 4 2 e r t e t r… 2009.49999998415 1908.733552 100.766
8 zwraca uwagę na panującą w społeczeństwie tęsknotę za tym, co wieczneJ. Inną przyczyną popularności prozy Kuczerskiej jest zapewne jej sposó… 2009.49999998415 1915.4166685 94.083
9 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1889.540798 90.959
10 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1910.1369 89.363
11 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1910.7031545 89.203
12 ,outil/c vuzuźféjrłáráp 4 aäuàáàf V ' a} G/dłtid ./9, rożàovyé. że? ć ta”. l” j' .- 9w4# w /aáof/›o- »enu 4w4 ę zzieą/ „cvz/gg" , H; 07a- 9m… 1861.49999998415 1946.439077 84.939
13 i manipula ią biblioteczną dobrze rm m mieji1ey. Pod koniec byli, Rf>uss, Blweke, i Bunsen, Fiorillo, Dornedden,_ i Mdnke, wszyscy zeswo.. j… 1828.49999998419 1911.1889135 82.689
14 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1897.938996 82.439
15 w ogóle uczynić zdatnłł do uprawy. Wkrótce po tej rozmowie Bartłomiej poszedł do domu zgoryczony nieco, jednak gdy stanął jut na progu, Mary… 1983.49999998415 1901.21772 82.282
16 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1922.893198 81.607
17 tom ł1\\"Osz. 1 zł. 80 et., w oprawie Krasiński Z. Pisma. Wydanie z pr7.edmową Stanisł. hr. Tarnowskiego, 2 tomy. Mickiewicz Adam. Dziela. \… 1987.49999998415 1906.342965 81.157
18 pierwszej, najmniejsza zaś w trzeciej części Trylogii. Potem lecz pojawia się coraz częściej, by pod sam koniec każdej z powieści zrównać si… 2010.49999998415 1930.1251565 80.375
19 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1903.576865 80.365
20 Je łu\\V T'łocto\\'V naszych, l"Op "ł..ml 71';la, ciał;łllłi polc l.vch lIllu:-Ol.("/:ona, ko ćmi id. ł-a iana, je t ł kl'aill l1Ię(,/l'I1 J… 1845.49999998415 1925.31861 79.819
21 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1929.82795 79.672
22 . .a.2 ..8 Er ..e <!." [;j 0__ ;» N:>INNNi<.i':.::J"__i< '" i< e '" .g. QJ 'CLi' ,, -- ",.i':.5 '2 iJ. "i "i --'.£' :O {!j:jJ -i g.. '" N -s… 2003.49999998415 1924.2644075 79.236
23 n1[oJ o aMou a!U'IJ !.h\\AzJd 'lJN 'aaJM..O 'BX anItłuol uJ.Mo.td J a.MOaSfałłU węomopUIM. °08auo J'II1{so 'BlP OA\\'łs1}.t}?,oq'BU au 'HM. … 1876.49999998419 1955.174978 78.675
24 d e k s o d b i o r n i k a c m a l l o c s i z e o f double ∗ N) / alokacja p a m i ę c i na c o s t h s m a l l o c s i z e o f double ∗ N… 2009.49999998415 1931.3434345 78.157
25 rnuro"..ny a cI ,i d('l. 1VIł' 'YJlitawiony, pod' aac'helll! .łllm krytym. Rh)dwa. J _, ,_;..:" - _.'_ ,( d.) LamnIl cf'gły D1uro any., po d… 1825.85616436771 1903.905613 78.049
26 den Bedarf nach politischen Bildungsangeboten vor Ort und bestärken das Bildungsministerium, Landeszentrale für politische Bildung und Lande… 2009.49999998415 1931.4574615 78.043
27 ruchu pojazdów szynowych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004. 42 Macmillan D.: Moving more people, making less impa… 2012.49999998419 1935.317166 77.183
28 . . . . . .EGZEMPL. 1. Janowicz (Andrzej), kompozytor muzyki, w :l:ytomiel'zu na Wolyniu. ł Jal'Ocki (Edmund), Professol' języka niemieckieg… 1874.49999998415 1951.223634 76.724
29 Z SUDF\\ 7DQLV L ZVS @ 3U]HVWDZLRQR SRQL HM ]DVDGQLF]H LQIRUPDFMH GRW\\F] FH WHJR ]DJDGQLHQLD PDM FH ZSá\\Z QD SUREOHP\\ L Z\\QLNL EDGD NOLQ… 2007.49999998415 1931.3376635 76.162
30 123 wiadomość od ks. Torosiewicza, proboszcza szarogrodzkieg0 30 o kronice niewiadomej dotychczas, jakiegoś Zeliza 31 pisanej o Słowianach w… 1995.49999998415 1919.9335705 75.566
31 w pracach naukowych. 177 Hugona z Chartes: Domini Hugonis carsinalis Postilia..., Antwerpia 1617, opis w BN, vol. 74, p. 868, u Starowolskie… 1992.49999998419 1917.7405905 74.759
32 legionu polskiego... 265 naświetlając klęskę konstytucjonalistów w tej pierwszej fazie walki, podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, n… 1983.49999998415 1908.8186245 74.681
33 kapeluszu C7.8nl)'m atar 'm .}..I: f.1p l. (adplPł.yjn 'm. '" J/ubiinie &1rde. S}n".!ni,. lt:U. r..., Prezes DO:MANSKI. tr:\\<kl'.". l .. Zr… 1822.08082190195 1896.3998305 74.319
34 F., Pang Y. Q., Cui H. Anal. BioHnal. Chern., 378(8).. 2028 (2004) 92. Vanhoenackcr G... de Villiers A.) LaLou K... de Kcukeleire D... Sandr… 2006.49999998415 1932.825089 73.675
35 zostało rozwiązanych. Władze niemieckie pozostawiły jedynie jeden tytuł prasowy w języku polskim, jakim był „Dziennik Wileński”. W dniu 28 l… 2012.49999998419 1939.152692 73.347
36 :bum: były p:: lnlciuelnpoalnya Iudmšci llliglncyjllaj. Placówki shmu nimwil: FUR :lla ::pairianldw i ::malediwów pmwudńły :muki ::hes lllal… 2010.53835614853 1937.4541275 73.084
37 ..5s .u- ' ... . .." l.O 985'7. W"ltr.iał AdnUnł-raoyi..Sek:CY8:tfli"Dłął-'a.P. i &ł.' '.q'ł , 0 ,,",<':1 .(.' r:t'1'\\'" TJ rol,\\' t f ,;"… 1835.17671231291 1906.9012595 71.725
38 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1928.059039 71.441
39 r.:a r. b. Nrd.. ł.o.,6 "ł.813. ,vpr& .1m:ocie V\\1rokn wapra.. .,.ie pr ł"ciw).o Kommi..sy.uf'rowi VVojeJlLuwi o utrate S lIrhIH",)C" pilni… 1822.4260273814 1893.8184025 71.392
40 -,lntGRi,\\Jon-kiAndc. Bery&iewiCZ¥ill"ol, .RJlpJl iewsJd .J 2"ef; Ducho_wlk i \\h (a f kter Karol, Do1J,oś Roch, 'ojta..iń ki {i'e dynand. … 1843.50273971017 1914.4162955 70.914

dev-0 / 162b744807d05209a9f7015f9f3cac227679b7c0
Metric Score
RMSE 22.413

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 i Rdlñmczy samorzfšü” Wybnwdclsgylláwdolvlmhkvel Izby RUIHI( (e1 odbyły się a gmdmn zouz y cyyuyę Eyal: rwym. będą veyrezL-nlum/nh w . w mnę… 2002.49999998415 1853.3215045 149.178
2 r yyyyyy 1004 y y z rLyym yyzzyyy œçácrq Merkvsga rynku zyyyyyzzywwyzyyo Zuwagr yyy wzrosl zbraniw zbó: w us nre yyarzzy z teg:: powod !rtzy… 2004.49999998419 1858.013825 146.486
3 yŻyy seme dziad y naha. Dziad ;yyy klćvą zgmázń się nam npm/yr azyeezyyyyyyy się w Sycynie w y ay s yyyyyy y ud yyayyyyyyyaszycyy imm miesz'… 2000.49999998419 1859.750299 140.750
4 wypalt\\o, wyp2ilic. Wyteganle, a, n. 'wypalanle. WyleJ, ps. (stopien wyzszy od Wysob), na wy1.szem miejscu. powytej, wprz6d. Jak !li wyzej … 2013.49999998415 1899.499355 114.001
5 t J f J M O vo C O <J\\ tcv K\\ CM OJ T- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 IN C O O N CN O O O TRANZYSTORY 8 8 8 l rt 0/ «i Z CB rH 5 a 00 d €… 1978.49999998415 1865.0742455 113.426
6 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1900.139339 107.361
7 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1935.142842 106.643
8 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1886.313615 105.186
9 do ęłw*B s i ti*r*ma «abriovaii dcteiami, WMama* (o palki piccbcty («adwiiUAakipy oti jymały piarwsas dwa krejł* logii lionorowńy; ieda» ołd… 1997.49999998415 1894.468237 103.032
10 . . . . . . . . . . . . . . . . .. l Bajkowski .lan, strażnik leśnictwa Krzepice . . . . . . . . .. l Roszkowski Antoni . . . . . . . . . . … 1854.49999998415 1957.1316455 102.632
11 0ArliJ /i óltr 6 'e .1&rnn,u",;ów jjJtTWTf -dflMó6 iJ, ? .IU. IJ?A'Q. "" 'l.ll.JZ./iLiJJa.mi 6Jo nI$ fl4ież'lc{"M, 1M )un..ia. i Jlo.lwnłf!,… 1834.49999998415 1936.6601175 102.160
12 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1895.226029 100.274
13 b In» I' š 9 I Ć& A , s Ja' I Ą' o 4{` ł ç .J -' "a- a 'Lid o h "f ,Q. 'I ł Ł "v, A . V' d 9 - 'O V l_ w A- c. '. . J n !J ' ł -› ', ›V P510… 1860.49999998419 1959.754167 99.254
14 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1920.7214115 99.221
15 r., 271. Komorow ki 'V oje., 1772 r., 260. Konopka Józef, 176-1 r., 163. .. XIIT Kornatowski Franc., 176-1 r., 18;). Korytowski, poseł na se… 1888.49999998419 1986.2216645 97.722
16 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1941.0407045 97.541
17 Bce pa3HOBI1)J,HOCTI1 aHap- XI13Ma. ECTeCTBeHHO, 'łTO caJ\\.1)' CBO- 60)J,y pa3Hble l1)],e0J10rHH rpaKryłOT pa3JlH'łHO. KOHcepBaTH3M aneJIJl… 2002.49999998415 1906.387342 96.113
18 formatiott du fśminin et du pluriet dans les noms. Ces explications ont etesuwies d"un dóveloppement des regles sur les differentes sortes d… 1816.49999998419 1911.3148805 94.815
19 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1908.197247 93.303
20 CAPITOLO TERZO 139 d475. La comunità della Chiesa primitiva, dunque, si riconosce in questa diaconia di fronte a Dio e ui fratelli”. L0 Spir… 2001.49999998415 1908.709075 92.791
21 Wl6CZ)S[y dzierżawca nic za nic oplacac niebedzie OiJOWĹiY/n), dochód mś z' tych PPZtfStrzeni inst tylko iwko z pastwiska \\\\A\\'l'‹'1Ĺ`}]U… 1821.49999998415 1912.7202185 91.220
22 wzbronionym, po wtóre z tej przyczyny, że wstąpił w związki małżeńskie z kobietą, która się siłami całemi powrotowi jego na pole działalnośc… 1836.49999998419 1924.9971255 88.497
23 pyszczek i wycierano mi łapki haftowaną chusteczką. Nazywano mnie wtedy "najpiękniejszym piesiem". Ale potem stałem się dla nich za duży i p… 1871.49999998415 1958.631011 87.131
24 Jeżeli bowiem zdamy się na to, by różnice same znikły —— to czekać musimy znowu 100 lat, jeżeli się zaś umiejętnie do tego weźmiemy, skrócim… 1848.12431692408 1935.0257305 86.901
25 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1919.6109915 86.889
26 su recordado padre; aquí me indicó que aunque su padre hablaba perfectamente el polaco, puesto que era su lengua materna, no se lo enseñó, a… 2008.49999998419 1922.131227 86.369
27 de cabeza por lo preocupante que es para los directivos, de todos los tiempos, el factor financiero el que lamentablemente viene a ser el mo… 2006.49999998415 1920.1789375 86.321
28 z kożucha do letniego ubrania; niby wiosna czy lato, lecz zieloności żadnej cokolwiek okazuje się zielona barwa na łąkach i polach; do przec… 1984.49999998419 1898.380975 86.119
29 swym gnieździe. Na do strunnictwa rewolucyjnego, jak Żelabow i Perowska. Ono dworze mają oni jeszcze swój wpływ, gdy t sama carowa tćż dzisi… 1982.25068491565 1896.1373495 86.113
30 - 387 Oj żebym ja jadła, piła z muzyką.) ... 393 Oj u poli nywka (z muzyką.) ..... 396 Oj upała zwizda z neba ..... 397 Oj chodyła diwczynoń… 1833.49999998415 1918.2834625 84.783
31 2. Sn ben monemuim, melebe non gemifrbtee Sugenb bea lateiniftben un: gr. tatb. Hitus befucbe merben, iii mit Żiuenabmc bee fłieligionbiebre… 1837.49999998415 1922.0847605 84.585
32 tegorocz,n m. Szl-;odę obliczono na fi71 zl1'. w a, ,II 1II'7,yezyna lJOźaru nie jest wiadoma. Tego samego dnia wieczorem pogorzalo laliże d… 1963.96301368277 1879.5705995 84.392
33 de sal. 400 grs. Carne sancochada de res ó porcino. 100 grs. Manteca ó margarina 01 Cebolla grande ó dos pequeñas 01 Yema de huevo. Pimienta… 2006.49999998415 1922.3380875 84.162
34 młyn idącą, do drugich w rot wjeznych w dziedziniec przedbrowarny także stoczyste kuną przez poręcz zamykające się na biegunach, przy tych w… 2005.49999998415 1921.56746 83.933
35 KLUCZA KÓRNICKIEGO z xvn WIEKU 207 krowę i świnię pańską, żelaza do pługa każdego po sztuk 2, łopat 2, krojów 2, radlic 2, brony 2 i wozów 2… 1959.49999998415 1876.0857115 83.414
36 ghtowiźnue Zł 621l( 111)) w Lis"'“,h Znstümych bnałynh Zł _S.31_ S§‹›‹lłę‹-ln›>{:0 w gntuwxzxpevlłlp. Zlamillb W LN? h -dar*"*"“'“.\\'<`ll Z… 1837.49999998415 1920.4867905 82.987
37 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1904.712956 82.787
38 czapkę. z Rublcm groszy, (a może czapkę wartujacq i310) jeżeli ludzie, ›t.j. świadlsowiv, ktorzy do sprawy będą wezwani, «twierdzenia jego n… 1844.49999998419 1927.0724965 82.572
39 Sintéticas como son el Nylon y el Poliester con estudios y prácticas en Holanda y España II jifteeifKió ('<'M^xi/m'fa¿ L a b o r a l m e n t… 2009.49999998415 1927.138067 82.362
40 i kalectwo, na tułaczkę i boje, a jak wrócimy do domu kalecy, potyrani wiekiem, albo i nie wrócimy wcale, to co będzie z naszemi żonami i dz… 1861.49999998415 1943.587805 82.088

Compare with other submission