e1a1d985230c32be632af0944ca52b54479db8dc
following_words;x_size=100;epochs=5;lr=0.001 lm pytorch-nn

 

challenge
Guess a word in a gap in historic texts
submitter
[anonymized]
submitted
2021-01-13 01:51:24.793496 UTC
file basename
out

test-A / 9ca9caaaa6db4e4649b29715a73554521c6583ad
Metric Score
LogLossHashed 6.3331

dev-1 / 338f2d9a0d3ec746a21b58904965ae692d363eec
Metric Score
LogLossHashed 6.3775

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A LogLossHashed
1 1996 1996.99999996838 18.30 Przekorna chmurka : To tylko myszka e Kundelek fIlmy dla dzieci , 1900 Video Vlbration muzyka , 1930 Bardzo Fajn… FIlmowy ,:-0.661171555519104 .:-1.8246828317642212 i:-3.981997489929199 ::-4.296508312225342 \:-4.437249660491943 ':-4.55543327331543 w:-4.687497138… 8.3473
2 1964 1964.99999996838 wsrod tE ' k p : vnie dalej a wyspa zoludzi. zwiel ' z1jt. drzew , gazet , staJe daleko za nim na srodteatl ' ow jL > … I \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
3 1916 1916.99999996838 dlaczego postanawiają i czynią . „ Sp r a w cą * wlasnego postanmviciiia i czynu zawsze w celniejszym sensie imienimy … \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
4 2011 2011.99999996829 polskiego pod M : : glfdem / eclmic : : nvm. his / or } ' cznos / el / ys / ye : : n ) m i pmMnl ' m . \ \ \ \ ' olr >… [ \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
5 2001 2001.99999996829 Iyeh . \ \ \ \ szysq prorOl ' y s " iadcL _ 1 0 t ) m. ie k .. id ) . kto w Niego " ierlY. w Jego imil , ' otrl . ) mu… mart \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
6 1993 1993.99999996829 raz " lU n : ! , sprawledllv ; szy Na kolcjne en oCJ " czeka ' 1o az do \ \ \ \ alki w kategorII sred I hga kobiet GUl… sędZiowska \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
7 1992 1992.99999996838 sklepy jubilerskie , bądź ze sprzętem elektronicznym . Ich przychody oszacowano na miliony dolarów . P io ; kny Andriu… pOLba \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
8 1884 1884.99999996838 piew pulski . Cbociaz z rodu Niemiec , ale nie m6wi , ze pol ki Slliew jest beczeniem ; tylko zaprasza. doroslych pars… tyczy \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
9 1932.24590163934 1932.24863384816 prawnego skutku , caf pochodzącą lIajwyraźniej od kuli. rnus.l : kie , Okr " łc , ) " tolu : .rlJJa . \ \ … ) \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
10 1931.44657534247 1931.44931503678 An a bne w e nit Strazy Potarnel . Apelujemy gorqco , aby kaide Ko ' o w pelny .to \ \ ' Ic .. e . I S. zl… PiCa \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
11 1917 1917.99999996829 I ... , . s-aoe odzinj ( l . ( LUMP ACIV AGABUNDUS ) wodewil e1Jlrod1.iejski w 5 akt : u ' h ( 7 odslomu ' h ) lP spie… Stamdn \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
12 1991.29315068493 1991.29589037925 DlA CIEBIE ! ! ; 1.1 ' j P UWAGA . Kolarski Klub Sportowy " Sokól " w , Kęłach zaprasza do sklepu rowerowe… pod- \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
13 1845.49315068493 1845.49589037925 471 -- izarnćj 1 . ; ' 5Y. rcsttazaś . " oió ' 9f . : t } ' WZC prt-ez dcfraudaDlóVf .napowrot zagr : m \ … Pohorca \:-0.8749151229858398 ':-2.84938907623291 .:-2.900498390197754 ,:-3.2664732933044434 ":-3.5997133255004883 ::-3.7687506675720215 i:-4.155050… 8.0108
14 1916.81147540984 1916.81420761865 ' . ... I ' i l . < ... - " . : ' . " ' W ' " . , ' ' ' 1- > : : .. ! : f . . - ' " i- ...... " ' - ..... … kClwcd \:-0.8749151229858398 ':-2.84938907623291 .:-2.900498390197754 ,:-3.2664732933044434 ":-3.5997133255004883 ::-3.7687506675720215 i:-4.155050… 8.0108
15 1974 1974.99999996829 I 0 ' 111 ( Iii lap 1000 l ? l ; ) 14 " 0 16 4 � 1P 00 ) " po1lo h.1 010 \ \ \ \ E ' D71JnE ' go 7 rl ( ' Ilonu ( 14 f… Krole \:-0.8749151229858398 ':-2.84938907623291 .:-2.900498390197754 ,:-3.2664732933044434 ":-3.5997133255004883 ::-3.7687506675720215 i:-4.155050… 8.0108
16 1949 1949.99999996829 naiwno . WatYkan chc zerwać te odprężenia i dlatego pOllJI1I1za NlfnU ' o \ \ : sl lrada . , " " IVa az ' \ \ h 7phran… stosunków .:-1.6031726598739624 ,:-2.290799617767334 ':-2.3659887313842773 ::-2.735503673553467 -:-2.768003463745117 \:-3.241548538208008 i:-3.3529744… 7.9558
17 1967.25753424658 1967.26027394089 ( Warszawa , nowe dro ! : i rozwoju. warto , kazano od czasów o : ltatn ej ! ( ; f , kc , w , Katowlce , W… mln ,:-1.2752491235733032 .:-1.4850364923477173 i:-3.3145599365234375 ':-4.007142066955566 -:-4.0328288078308105 w:-4.510497093200684 ::-4.59432… 7.8880
18 1937 1937.99999996829 w fi szkołach niemieckich . Zauważyć należy , że w Niemczech 270 uczniów Polaków musi uczęszczać do jednego gimnazjum … 2000 ,:-1.2752491235733032 .:-1.4850364923477173 i:-3.3145599365234375 ':-4.007142066955566 -:-4.0328288078308105 w:-4.510497093200684 ::-4.59432… 7.8880
19 1875 1875.99999996829 Bill pu ' Ja tUlligow od wieJsca WIIU ' lijla P ( \ \ tfLo eglJ . WJchodli co elwartek IJ : \ \ 1 tli u ł ó " ' .... d… zccłmdzk \:-0.9386851787567139 .:-2.9070613384246826 ,:-2.9516751766204834 ':-3.4552299976348877 ":-3.598724126815796 ::-3.918593168258667 i:-4.26796… 7.8826
20 1894 1894.99999996829 0 0000000 000000000000 Na zebranie majqu uu calu ukwnrzenie ( 234 ) Spółki spożywczej dla rnIniknw „ w mm „ h nuz “ ' … In .:-1.2266875505447388 ,:-2.3112640380859375 ::-3.1814627647399902 i:-3.230940341949463 w:-3.3714795112609863 -:-3.4179601669311523 ':-3.5113… 7.8675
21 1869 1869.99999996829 1868 spogląda z zadowoI- \ \ ' S. & . nieniem na 71nioletnie działanie swoje . Nie mote się wprawdzie szczycić świetne… ś \:-1.0809746980667114 .:-2.775733470916748 ,:-3.0810928344726562 ':-3.0910048484802246 ":-3.3920655250549316 ::-3.4267845153808594 i:-4.0446… 7.8577
22 1870 1870.99999996829 posttJPuje hyżym krokiem , bo Kapła.n. pośpieszył na atunek nie zcz śliwego . W tej , ' w chatce na szczycie góry chor… siebie .:-1.372377872467041 i:-2.528287887573242 ::-2.598167896270752 ,:-2.7271323204040527 -:-3.252196788787842 ':-3.3809099197387695 w:-3.7409071… 7.8471
23 1995 1995.99999996829 12.00 18.00 ( wstęp bezpłatny ) , sob. i niedz. g . 10.00 15.00 ; Muzeum Odlewnictwa Artystycznego ( Robotnicza 2 , te… do .:-1.2552944421768188 ,:-1.767367959022522 -:-3.5444579124450684 i:-3.606983184814453 ::-3.667168140411377 w:-3.9747509956359863 \:-4.094998… 7.8462
24 1975.92876712329 1975.93150681761 przyjaci6łml Polska konIekwentnie zmierza do daluego pogłebianla proceau edpr.tenia. Przy zmieniającym II.… PZPR .:-1.168660044670105 ,:-2.794665813446045 i:-2.8440985679626465 ::-2.913607597351074 ':-3.490283489227295 w:-3.633617877960205 z:-3.91836357… 7.8411
25 1961.92328767123 1961.92602736555 trawie l ' a nowa forma treningu _ wpro wadzona przez Włókniarza da cnyba dobre rezultaty _ Ponadto zawodn… godz. .:-0.9449356198310852 ,:-2.6474311351776123 w:-3.366889715194702 ::-3.7603657245635986 i:-3.7942397594451904 -:-3.943645715713501 ':-4.23477… 7.8376
26 1987 1987.99999996829 lUt K .... prOCnim \ \ 1 ł bym .. Polskłe RadIo I TeIewłzJa sasłrzegaJIł Bobie prawo zmian " " prpgramłe . .. Koncert … por. .:-0.9449356198310852 ,:-2.6474311351776123 w:-3.366889715194702 ::-3.7603657245635986 i:-3.7942397594451904 -:-3.943645715713501 ':-4.23477… 7.8376
27 1917 1917.99999996829 wywiązała się obszerna dyskusya , w której zabierali głos pp . : Holtdorf , K. Śliwiński , P. Sokal , M. Chorzewski , … jego .:-1.2570140361785889 ,:-1.7125303745269775 ::-3.7972514629364014 -:-3.806098222732544 i:-3.840979814529419 w:-4.039834976196289 ':-4.061833… 7.8221
28 1998 1998.99999996829 1,5 % pacjentów całej badanej populacji . Liczebność w poszczególnych grupach rozpoznań klinicznych po pierwszym badan… 981 ,:-1.1877195835113525 .:-1.9238169193267822 -:-3.5317389965057373 \:-3.818598985671997 ':-3.8947532176971436 i:-3.8978617191314697 ::-3.9457… 7.8153
29 1918 1918.99999996829 mrm na I ” rkc sx ? `r ' e ' a ° ~ ° . " ` " , fvchod Irzv x tv tv r x ' a : . Ń Ozlosunln ! I do a onim 15 .od IMUWGR… x .:-1.6128360033035278 ,:-2.07472562789917 \:-2.814765453338623 ':-3.115487575531006 ":-3.327146530151367 -:-3.363064765930176 ::-3.374164104… 7.8051
30 1899 1899.99999996829 wol- i i i 9 , 0 * bezbarwnychi aossowych , prz zadać kierunku . Brzscię ny abnsmsnt jed sił i mer ę 39 fsn. kwartlnie… Hes ,:-1.5689655542373657 .:-1.7065731287002563 ':-3.0774002075195312 w:-3.282156467437744 i:-3.5338354110717773 -:-3.6411423683166504 ::-3.7014… 7.8045
31 1929 1929.99999996829 ( Russer ) ; " Lato letnych ludzi ' ( OgorzalY ) j W. Shakespeare : " Kr61 Lear " ( Ogorzaly ) ; J. Siowacki ; " Arab … komedjach .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
32 2011 2011.99999996829 „ Zafiksowane idee ” gdyż tak Stirner określa idee , które przeradzają się w „ świętość ” rozpoczynają więc swoją egzy… żółty .:-1.3956025838851929 ,:-2.666118621826172 ::-3.034377098083496 \:-3.0408005714416504 -:-3.151710033416748 w:-3.1689634323120117 ':-3.359418… 7.7995
33 1890 1890.99999996829 p Ź ciach Wyüàiew ' c cvz ? : pienia A p rzeco nie w _ i- . W ~ śnicy ! Węc sposób m0 11101114 908 % , ac o „ Whoa ” -… duchownemu .:-1.3291219472885132 ,:-2.109194278717041 i:-3.2469725608825684 w:-3.3971915245056152 ::-3.4091124534606934 ':-3.4535980224609375 -:-3.9053… 7.7829
34 1900 1900.99999996829 Walnego w Krakowie , ozwały się głosy , że Towarz . Pedag-. upada , że straciło cel istnie ' nia , że się zestarzało i… n .:-1.2803488969802856 ,:-1.7685195207595825 w:-3.470574378967285 ::-3.5387892723083496 i:-3.8194260597229004 -:-4.255009174346924 z:-4.45004… 7.7823
35 1945 1945.99999996829 1942 te same pań " twa oraz Związek So- viecki , Stan Zjednoc70ne Ameryki , Anglia i Kanada podpisały deklaracje dodat… zahończeniu .:-1.1267809867858887 ,:-3.0674071311950684 w:-3.1825461387634277 ':-3.2641592025756836 ::-3.2910313606262207 i:-3.4831624031066895 -:-3.936… 7.7815
36 1980.15300546448 1980.15573767329 g ł o ś c i o w a 1 Zwrot wydatków Ministra Spraw Zagranicznych 2 # C e n t r a l a Ministerstwa Spraw Zag… 300.00 .:-1.068642258644104 ,:-2.7596874237060547 w:-3.2370285987854004 i:-3.3269805908203125 -:-3.7338714599609375 ::-3.7824902534484863 z:-4.0912… 7.7794
37 1904 1904.99999996838 Po Ikoflczonym poiytku , p8zczoly poczypo gw6tdt lub oeel do podkowy , po lada dro- naj oblatywa6 okolo innych uti , a… r6tne .:-1.3485335111618042 i:-2.8158111572265625 -:-3.0832018852233887 ':-3.1761393547058105 ,:-3.1840200424194336 ::-3.260845184326172 w:-3.4898… 7.7761
38 1913 1913.99999996829 pracodawcy do pewnej wysokości. ybory odbędą się w niedlugim czasie . Wybora- mi kierować będzie zastępca urzędu zabez… wystąpilo ,:-1.5700937509536743 .:-1.5902200937271118 ::-3.4468889236450195 i:-3.576932907104492 ':-3.91129207611084 -:-3.986420154571533 w:-3.9891901… 7.7549
39 1930 1930.99999996829 a pija- W tak zwyklym zjawisku , jak farowal1ie lanu zbo- tyka staje sie , niestety , dzi ! punktem kulminacyjnYIB z.o… < \:-1.3549710512161255 .:-2.5405306816101074 ,:-3.017521858215332 ':-3.028674602508545 ::-3.1912684440612793 ":-3.6480393409729004 i:-3.81204… 7.7494
40 1961.09589041096 1961.09863010528 wezmq dele aC ' i terenow ) eh orgalliz- : . \ \ cji pat ' lyjnyeh z tere ! lu pm , iatu i mi : Jsta Bie !… puji \:-1.2365585565567017 .:-2.596334934234619 ,:-2.857697010040283 ':-3.262699604034424 ::-3.65189266204834 ":-3.92691707611084 i:-4.0414552688… 7.7346

dev-0 / 4509885647755f198edd51500bba94f1ce1859ed
Metric Score
LogLossHashed 6.3749

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A LogLossHashed
1 1996 1996.99999996838 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO Nr 43 / poz. 122 4 U Teren projektowanych usług handlowogastronomicznych zwi… najmniej ,:-0.8941241502761841 .:-1.573771595954895 -:-3.4777965545654297 ::-3.871466636657715 i:-3.9426064491271973 \:-4.015878200531006 w:-4.167820… 8.2979
2 1837.08219178082 1837.08493147514 okolior : nosé nini .. jszfI w ) k .. , je dalszy jaki \ \ \ \ ' liek ; I ' okazalo si atoli z sl dztwa i … 1110 \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
3 1916.44262295082 1916.44535515963 którzy ucierpieli fizycznie na polu walki w obronie sprawy narodowej , to nie Jest i nie może być narodowi… ś \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
4 1890 1890.99999996829 si raz przekonał jaka krzywda nam siC żenie ' Arogle wzgltjdt ' m duchownego , w połoteniI ' , dzieje. z pewnośeią wda… O \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
5 1883 1883.99999996829 i Ihini tl ' ' ' : , t \ \ \ \ u ( ' hl . ) ..... tyllll : l ullj I \ \ ) 17- ; \ \ d ) " i IIlIalc ) Inn ic . : \ \ \… ruiauo \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
6 1885 1885.99999996829 1 r. au l ' m a freiherr \ \ " 011 unù zu der Jeltsch , lzlont : k : : .eJmu nieruieckiego . S ' id ziemiail : > 1J w … urh \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
7 1975.02191780822 1975.02465750254 dr Tadeusz Maj .1 : : . - .. , .... - " .... Przyjąć 16 milionów gości p rz : rjeżdża do nas każdego roku … spra \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
8 1900.40547945205 1900.40821914637 3 po poludniu ma byc wa ] ne zglomadzenie czlonk6w ' l ' ow wza ] emneg ' o kredytu . Strejk czeladnikow s… Os \:-0.7234448790550232 .:-2.8041210174560547 ,:-3.180818557739258 ':-3.2093706130981445 ":-3.7571067810058594 ::-4.086294174194336 1:-4.46948… 8.1337
9 1992 1992.99999996838 działalności edukacyjnej przed powstaniem listopadowym autor znowu konsekwentnie analizuje wszystkie możliwe aspekty p… alumni ,:-1.151807427406311 .:-1.6239973306655884 i:-3.095118522644043 -:-3.336953639984131 ::-3.4828128814697266 ':-3.8785581588745117 w:-4.250214… 8.0650
10 1911 1911.99999996829 mznicze ktOre zno.ne sa ze sweJ mezawodneJ skuteczno- Aei . Skl d i wyrob : Apteka } ' l . Schwarzalo Przemyslu . Prog… c \:-0.8415703177452086 .:-2.5511727333068848 ':-3.150479316711426 ,:-3.1595458984375 ":-3.7875800132751465 ::-3.838261127471924 1:-4.26848459… 8.0502
11 1998 1998.99999996829 Dzięki odpowiedniemu rozpropagowaniu na zorganizowaną przez dyrekcję szkoly w Wiejskim Domu Kultury imprezę przybyla l… s00 .:-1.247983694076538 ,:-1.312650442123413 i:-3.5029075145721436 ':-3.917513132095337 -:-4.041939735412598 w:-4.456032752990723 ":-4.47361660… 8.0318
12 1966.2904109589 1966.29589037925 kiem w celofanie , nigdy nie ny . Musiała być jakaś po- ulega , że dla naszego ludu , Ta specjalnie za I wi… d \:-0.8749151229858398 ':-2.84938907623291 .:-2.900498390197754 ,:-3.2664732933044434 ":-3.5997133255004883 ::-3.7687506675720215 i:-4.155050… 8.0108
13 1967.34520547945 1967.3506848998 Kasprzyckie- dowym zaś CAF jf ' St wicl- temat " STOLICĘ " . Dzie- to rowmez spoJrzec w I cumę stwierdza . … Ś \:-0.8749151229858398 ':-2.84938907623291 .:-2.900498390197754 ,:-3.2664732933044434 ":-3.5997133255004883 ::-3.7687506675720215 i:-4.155050… 8.0108
14 1965.12328767123 1965.12602736555 do zakładania od środka płytek wodzących 6 , łożyska 4 fe wałka mimośrodowego 1 , a w częściach czołowych … kolektorze ,:-1.2825349569320679 .:-1.371935248374939 i:-3.402900218963623 ':-4.011150360107422 -:-4.065140247344971 \:-4.077850341796875 w:-4.09135484… 8.0026
15 1834.08493150685 1834.08767120117 l , ; tórzy dla \ \ \ \ ielkiéj odleglo , sci , lub dla iUllyeh IIl ' z } CzJn na licJtacji byrlz nie JIIo… ! \:-0.8302699327468872 .:-2.9299259185791016 ,:-3.1487479209899902 ':-3.168698787689209 ":-3.73323917388916 ::-4.0112504959106445 1:-4.377965… 7.9811
16 1916 1916.99999996838 Krzyżanów ską , Majerową , Krauzową ze Lwowa i Chorą żankę " . Następnie uchwalono regulamin zjazdu i dokonano wyborów… członkiń ,:-1.1681458950042725 .:-1.8050153255462646 -:-3.3064210414886475 ':-3.6843297481536865 \:-3.7684786319732666 ::-3.829679250717163 i:-3.9073… 7.9238
17 1965 1965.99999996829 jest jako Agar albowiem Agar jest ( przedstawia ) górę Synaj W Arabii , a stosuje się do niej teraźniejsze Je — ruzale… ,:-1.1051831245422363 .:-1.889531135559082 -:-3.5147252082824707 i:-3.6854968070983887 ':-3.8401002883911133 \:-3.8641843795776367 ::-3.8937… 7.9180
18 1991 1991.99999996829 porozumieniu płacowym szczegółach napiszem y ' ’ w iłępnym numerze , T1CA ’ ; . 13 i 14 czerwca odbyty się spotkania z… Nr ,:-1.0800817012786865 .:-1.8254573345184326 i:-3.4687626361846924 ::-3.993645429611206 \:-3.99430775642395 -:-4.002285957336426 w:-4.3008308… 7.9055
19 1949.5397260274 1949.54246572171 ' lula . . naszej rodziny Państwa Fujak i Ci ta ziemia kanadyskalekkcbe * . › k › › e › stokrotnie dziękuje… .. .:-1.0642646551132202 ,:-2.3737573623657227 ::-3.2328267097473145 i:-3.318680763244629 w:-3.3609771728515625 ':-3.7512035369873047 -:-3.9695… 7.8985
20 1855.80821917808 1855.8109588724 i 7 , drag ' onów ) do Eupatol ' yi , w ) ' raziłł . ' lIInadzieję , i.e popieran j gorliwie ze strony Mur.… szyła ,:-1.6033666133880615 .:-1.7094504833221436 ::-2.6477420330047607 ':-3.2623679637908936 -:-3.3376080989837646 i:-3.5348384380340576 \:-3.609… 7.8968
21 1841.87945205479 1841.88219174911 przedmlOcie . , Morning Herald przytoczyl w tym wZgI dzie nader wozny przyk ad , to jest przypadek paoa Ai… sJa .:-1.408807635307312 ,:-1.8270529508590698 ::-2.788834571838379 i:-2.9775900840759277 w:-3.5392985343933105 ':-3.763516426086426 -:-3.929719… 7.8833
22 1884.60382513661 1884.60655734543 Adam , 4. tme Jlem-ent . , orb H. L. Dobnn ' rol ... [ 1-0 . F.ub _ St . JrbrtJl / ; UJ ł wien. arvbnym ( … .cholery. \:-0.9386851787567139 .:-2.9070613384246826 ,:-2.9516751766204834 ':-3.4552299976348877 ":-3.598724126815796 ::-3.918593168258667 i:-4.26796… 7.8826
23 1978 1978.99999996829 t .. : \ \ , .- : I : U o .. , " . .. \ \ " " ... .... .. f " ' III " ' t ' f -- ... , . " " " , . . \ \ .. . " " \ \ … ... \:-0.9386851787567139 .:-2.9070613384246826 ,:-2.9516751766204834 ':-3.4552299976348877 ":-3.598724126815796 ::-3.918593168258667 i:-4.26796… 7.8826
24 1993.75068493151 1993.75342462582 zabrania się strzelalll3 oraz ścigania zwierząt i ptaków przez linię granicy państwowej . 5 Kto wykracza p… i1eni .:-1.2643054723739624 ,:-1.8000825643539429 w:-3.2438220977783203 ::-3.5838093757629395 i:-3.595633029937744 ':-3.8549327850341797 z:-4.0531… 7.8614
25 1993 1993.99999996829 almanachu . Koszt uczestnictwa w " Polsce Poetów 1993 " wynosił 50 tys. zł od osoby i był równoznaczny z wykupieniem j… ! ,:-1.4240782260894775 .:-1.5552027225494385 i:-3.2861406803131104 ::-3.506136178970337 w:-3.603503465652466 z:-3.834972620010376 ':-3.972062… 7.8605
26 1841.96712328767 1841.96986298199 Zjednoczonycb , 0 kl.6rym dawno jU : G byla mow : ! , jakb 0 kandydacle na prezydenta , 0swiadczyt obecnie… l \:-1.0809746980667114 .:-2.775733470916748 ,:-3.0810928344726562 ':-3.0910048484802246 ":-3.3920655250549316 ::-3.4267845153808594 i:-4.0446… 7.8577
27 1983 1983.99999996829 korzenie do gleby .np. dwutlenku węgla ( K l i n g l e r 1957 , Moursi 1962 ) . Zmiany diety i związane z tym zmiany l… ki .:-1.2584642171859741 ,:-2.105916976928711 ::-3.0615572929382324 i:-3.2395153045654297 w:-3.4736437797546387 -:-3.561047077178955 ':-3.77933… 7.8564
28 1990 1990.99999996829 k a re k najbardziej reklam ow ano m ałą , lekką i tanią d ru k a rk ę laserow ą O K I Laser 400 , za jedyne 2499 D M … lewał .:-1.2705837488174438 ,:-1.4732452630996704 ::-3.779184341430664 i:-3.936502456665039 w:-4.458740711212158 -:-4.505364894866943 z:-4.7398300… 7.8497
29 1979 1979.99999996829 pen1k DB sell gdzle jut de " Do " szystkie pyten1e 1 odportedzi zostaly ustaloDe. he je4.oym takich spotken funkejonsr… Dol .:-1.372377872467041 i:-2.528287887573242 ::-2.598167896270752 ,:-2.7271323204040527 -:-3.252196788787842 ':-3.3809099197387695 w:-3.7409071… 7.8471
30 1837.52602739726 1837.52876709158 Guelmą zatrzymałem . P. W jakich stosunkach zostawałeś z Marszalkiem w czasie swego pobytu w Bonie ? O. W … do ,:-1.2290427684783936 .:-1.8814690113067627 ::-3.331507921218872 -:-3.5030019283294678 (:-3.6867568492889404 i:-3.759218454360962 ':-4.33048… 7.8346
31 1878 1878.99999996829 św. powinnaby t raz zaniechać nieprzyjaźnych kroków wobec rz du , Opinione donosi dalej , te Keudell , poseł niemiecki… nawujem .:-1.2463210821151733 ,:-2.500782012939453 i:-2.8502421379089355 ::-3.103546619415283 ':-3.1719589233398438 w:-3.547926425933838 -:-3.878407… 7.8334
32 1987 1987.99999996829 dał sygnał do rozpoczęcia ataku na siedzibę Rządu Tymczasowego . Po kilku godzinach oddziały rewolucyjne zdobyły pałac… ... \:-1.1401081085205078 .:-2.6472363471984863 ,:-2.933438301086426 ':-3.2823987007141113 ":-3.45051908493042 ::-3.451662063598633 i:-4.1649165… 7.8186
33 1875 1875.99999996829 ze Szpita \ \ a . Podal D-r Kazimierz G II l ' b ski . I " karz szpitala tllrozakODl1 \ \ ' ch w Plocku. str. 312 . Br… t \:-1.1401081085205078 .:-2.6472363471984863 ,:-2.933438301086426 ':-3.2823987007141113 ":-3.45051908493042 ::-3.451662063598633 i:-4.1649165… 7.8186
34 1943.43835616438 1943.4410958587 ooweiOWI \ \ . 1 karn & hols > zewików hi , s ' Zpanskich i la , ke takl zdoby ' soble znõw mlano keta zewo… uciec .:-1.215834140777588 ::-2.638981342315674 ,:-2.9444704055786133 -:-2.9771828651428223 w:-3.305863857269287 ':-3.4864468574523926 i:-3.798477… 7.8119
35 1857.1095890411 1857.11232873541 przejrzymy wynalazld latostalnich , a mianowicic wynalazlii w dzidzinie przemysłu ręlwgzielni industryi . (… .z .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
36 1960.27322404372 1960.27868849297 c : : t " w ; FI ; ąc 7broj- śri q Taki mi są : , .S ! ońc ( ' ' 7a POZ \ \ ' cj < : l i t0r ; 1 ( ' 1 \ \… CBW .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
37 1901 1901.99999996829 i listonosze . Przedpłata wekspedycyi wWrocławiu ( Hummerei 39 / 40 ) ćwierćrocznie z odnoszeniem do domu 45 fen . W d… M. .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
38 1854 1854.99999996829 przyjdzie pewno na myśl , upatrywać w tem demostracyę ich nowych sprzymierzeńców . Według Journal de Hdvre , flota fra… xiąże .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
39 1918.69315068493 1918.69589037925 I ! MN : Cane umi- ; : adm ! nn ] ' ilmw Inka mdm.- _ . 1 14.1 . Chh- | m- l Berliński Imma › Rbln . Zdu.-… ! .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003
40 1885.04657534247 1885.04931503678 tirodskitj . Oal ... enla ( iuenty ) fr7 , yjm : l ! AdIaIJ.i. 8ß ' aeya z. op1atlt od miejsoa WÏerllï . &… Publicité .:-1.2511248588562012 ,:-2.064737319946289 w:-3.2920384407043457 i:-3.305295944213867 ::-3.551295757293701 ':-3.9671764373779297 -:-3.988573… 7.8003

Compare with other submission