e2976f8d891dc090d5ba0f80b60cadb6ae48c30e
First solution linear-regression

 

challenge
RetroC2 temporal classification challenge
submitter
s478846
submitted
2022-05-11 13:27:59.873128 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s478846/retroc2 / branch main
publicly available at
git://gonito.net/retroc2 / branch submission-07456
browsable at
https://gonito.net/gitlist/retroc2.git/submission-07456/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/retroc2 -b submission-07456
file basename
out

test-A / e753cf7a385a0cb1bf4683f67cf6e18c1d8ccea3
Metric Score
RMSE 28.166

dev-1 / 94da237a30d9d88af9e1dd6b8f7c09e571dc00fa
Metric Score
RMSE 26.476

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 wybrzmiewa! Podobno, iż narody w kardynalnych kryształach swojego zasadniczego principium nie odmieniają wcale podnoszą je, rozwijają, dosko… 1999.49999998415 1870.1501626821562 129.350
2 IŚ "Ve I ,- . 4 Z „.„ “q Śłà-:w/šm” M* *af-MŁ 5:3' '"1' ““"” '"7' “J ĆMÄ/Äáyférifużáeä Ś,„a›/ś„.„§~/w‹»'?'é›4'?'7?4ü' /làjwąf}4”“ź‹ö°“;ywźlá… 1816.49999998419 1940.7205570805008 124.221
3 kuchni pod strażą. Szczegóły tego zajścia opisane są przez księdza Jurczaka w księdze memorabiliów pod datą 20 lutego 1846, a odpis załączam… 1999.49999998415 1876.5473318787508 122.953
4 -Mąäœömu .né-ły Jóż/Qba, ;Kug muua-áuńüuaw Irda, '.....,.),.'.›9„ś,` ` l " Ł` ›v guu_ á'"«/z:.`,‹' 1.» .a na: .ę-„n ,Jw/gu .nię-C "ulmrzul i… 1816.49999998419 1935.864754768758 119.365
5 Jcdno I. pytan. kt6rc stawiaj<} sobic e/lonkowie polskiego Koseiola katoJickicgo w ostalnich kilku lalach hr/mi: ..Jaki katolicYlln?". Na cL… 1996.49999998419 1877.1932500794658 119.307
6 Kullo- Petrycy Jan Innocenty'.. wie drukowany 98. ". 1.$1,.11 .,.."110,.;11 436 Scba. Moguncyi 107. .t}an 44<). :Mluły Krll\\owiikie ItU- pr… 1815.49999998415 1923.602317440163 108.102
7 .w '? _ „,. „n.t.—._. .. B. Rozklad nauk i gadzin. dla.uczniów-długoletnich qusobiących się na C. Rozkład anauk i-›godz—i11'. dla ucznióW: p… 1828.49999998419 1936.5030371613334 108.003
8 w pracach naukowych. 177 Hugona z Chartes: Domini Hugonis carsinalis Postilia..., Antwerpia 1617, opis w BN, vol. 74, p. 868, u Starowolskie… 1992.49999998419 1885.0060177166752 107.494
9 'ki, Tat 2'0. Woyciecll: TOri1iSze S f0Z f ł- A.r!m 1<r 1' 1. S ło .IdO lagi-.Iski, lat 2g. Ał!tOJ'Ir K Ołla z,-e\\\\ ki: lał--_ 20: -A.lf' … 1824.09426227927 1929.069541538837 104.975
10 BARBAROSSY 37 w styczniu 1158 r. został obdarzony z inicjatywy Barbarossy koroną królewską39. Jest to o tyle zwracające uwagę wyróżnienie, ż… 2012.49999998419 1911.6632855573566 100.837
11 diri8ido el '; plll'O Dunca pOOra la, 'eHU sllfrllllleDlos, n l!vl\\'ll8las Uaeiguien\\l! loserilo que colocamo& en lugar 'porqu6 el c.i!'a'… 2008.49999998419 1909.6152711080097 98.885
12 Zofia Kacalska-Krzywowiąza Auf der anderen Seite des Spiegels… 4 9 11 zum 6. Lebensjahr Entdecker sind, die ihr eigenes Intellekt durch Unte… 2011.49999998415 1912.7189627599628 98.781
13 de la connaissance. Dans le chapitre III, La conceptualisation de la perception la perception visuelle et la vision, on montre comment I'ico… 2004.49999998419 1906.7423323757841 97.758
14 die zentrale Macht versucht den Rechtstand zu uniformieren, doch es war ein langer und schwieriger Prozess. Wenn es um die Religionsangelege… 2011.49999998415 1914.936004684457 96.564
15 (I) wystąpił potem przy czynnościach Barnima I: 5 I 1270 w Dyminie przy nadaniu klasztorowi w Darguniu dochodu we wsi Karsibor n/Świną, 15 I… 2012.49999998419 1915.9485552068838 96.551
16 149 zwyczaj powściąga go l'ychło, ale jak ostaje się on czasem u osób dojrzl<łych i potęgą jakąś niepokonaną popycha je do występków, zaledw… 1980.49999998419 1884.2275439897332 96.272
17 %VOE HMYW^ 1E^YVOMI[MG^ /YPOE EFWSP[IRX 1IGLERMOE 4V^]F]— RE ^ETVSW^IRMI 1EVMM *EVEWMI[MG^ MRWXVYOXSVE W^OSPRIKS XIEXVY 86%(='.% OX×VIKS F]—… 2013.49999998415 1918.8108747372867 94.689
18 :bum: były p:: lnlciuelnpoalnya Iudmšci llliglncyjllaj. Placówki shmu nimwil: FUR :lla ::pairianldw i ::malediwów pmwudńły :muki ::hes lllal… 2010.53835614853 1916.3944356273264 94.144
19 ....-- \\t "\\ ... Ten rok d7ic s7czcgolnie urodzajny dla filateli'itow intcrcsuj.lcych si InacLkami 0 tcmatycc religijncj. bo Poe7ta Polska… 2001.49999998415 1907.3707813907108 94.129
20 -,lntGRi,\\Jon-kiAndc. Bery&iewiCZ¥ill"ol, .RJlpJl iewsJd .J 2"ef; Ducho_wlk i \\h (a f kter Karol, Do1J,oś Roch, 'ojta..iń ki {i'e dynand. … 1843.50273971017 1937.419134844659 93.916
21 byt lub jakieś byty zdolne uczynić nas podległymi zmysłowym wrażeniom. Wiele umysłów wzbrania się uznać, że trzeba uciekać się do zasady prz… 2006.49999998415 1913.1041509010975 93.396
22 ; z kraju Pruskiego 'wyszłe ", profety!} siedlarską ZlItrudniającego się, Z miasta Gube, -agr. Lu"liną złłiegłt'g lat 53 lic.zącęgn, wyso śc… 1843.84794518963 1937.09294013982 93.245
23 Przybylskiego do bibliotek zagranicznych... 315 Węgierskiego św. Stefana, od którego otrzymał zezwolenie na korzystanie z niej. W Bibliotece… 2003.49999998415 1910.4677196074585 93.032
24 den Bedarf nach politischen Bildungsangeboten vor Ort und bestärken das Bildungsministerium, Landeszentrale für politische Bildung und Lande… 2009.49999998415 1916.4844017308203 93.016
25 ie przed doj sc iem Hitlera do wladzy (193 3) biskupi niemieccy stan~li zw arrym frontem przeciw ko ruchowi nazistowskiemu. Wroc1awski kardy… 2004.28961683807 1911.6199961759335 92.670
26 . narni Gą:mn, Szpicbrzelen dworlki i gromaf1 ki Studniq F lw8t'k a 'u.uc!owaniasi, cbąłuparni "'ł)...kiemi 8zejci i .Kuczmą. ZlIlyduia ai w… 1823.21232875127 1915.8689486970504 92.657
27 )H] GNM /SROYVWY 1—SH^MI£ NEOMIN RMI ^REGMI TX QSNIN Q—SHS€GM [^VEWXEQ PEXEGL QHVS€GM M —EWGI ;]NE^H F]— ^[M^ER] :-- 3TSPWOMQ *IWXM[EPIQ 2… 2009.49999998415 1917.4282245349027 92.072
28 me umIe nlczfłgo innego robIć, ba, nie ma takze ochoty nauczyć S/f' niczego nowego. NIe potwIerdzają się takie czarne przypuszczenia. m GPS,… 1999.49999998415 1908.0314439299705 91.469
29 wielleowych". Promotor: dr hab. Romuald Lango, proC nadzw. Uchwala Rady Wydzia.Ju Lekarskiego z dnia 23 IX, 16. lek. Agnieszka ORŁOWSKA-PAWL… 2011.49999998415 1920.4946016976166 91.005
30 ilczeni e odgrywa przeciez rol~ bez por6wnania wi~ ksz'l a n iz e­ Ii zapisane slowo" W es eju Zaglada swirjtych szkielet6w zd aje si~ opowi… 2002.20410893899 1911.4604389150838 90.744
31 mUJ li 51. rano. J!.'u'ul...l u .JJl.. .J. 111 11 oz. 4", loLutu.lr.a(;h .... ""....',r." 1 ł'Ot.:Lo,uruo iuie i mrth', 3 l 'uu łSłazei a B.… 1821.49999998415 1912.2179169386384 90.718
32 I,« f i,o 72,7 18 747,75 747,41 744 ,36 740,09 1,6 0,7 t 0,3 0,5 90,7 19 737,53 741,78 749,23 753,34 t 2,6 0,4 1,2 2,5 90,5 20 753,61 754 04… 1842.49999998415 1932.9777785923468 90.478
33 OSROYVWY TSH RE^[ /SV^IRMI [MIPY K—YFG^]G^ER W RE /VIWEGL 1—SH^MI£ KMQRE^N×[ M W^Oח TSREHKMQRE ^NER]GL GE—IKS TS[MEXY QME—E ^E ^EHERMI TV… 2012.49999998419 1922.0289351191652 90.471
34 4-8 4-8 4-8 0 4-8 4-8 4-8 (SX]G^] XS V×[RMI£ SW×F VS^PMG^ENG]GL WMÎ [WT×PRMI QE—£SROMIQ -RXIVEOX][R] JSVQYPEV^ ^E TSQSG OX×VIKS QS£RE []TI… 2011.49999998415 1921.0758603758622 90.424
35 WMÎ &IVPMRMI 2E [MHSOY QMEWXE EYXSVWX[E [WTSQRMERIKS ;IV RIVE HSWXV^IKEQ] MWXRMINGI NIW^G^I XEQX]Q G^E WMI €VIHRMS[MIG^RI SF[EVS[ERME +—YFG… 2012.83469943774 1923.6964065658142 89.138
36 i Waleuty, właśc. realno w Jabłonkowie. B o b e k Jerzy, rolnik w Gutach. B o b k o waMaryanna, wymownica w Śmiłowicach. Bocek Jan, rolnik w… 1877.49999998415 1966.5486121306637 89.049
37 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ‘—‹ƒ–› „ƒ†ƒÑ V]H FKHPLJUDÀF]QH )RWRUHSRUWD0 QD V]HURN VNDO UR]SRZV]HFKQLã VL Z SUDVLH ZUD] XSRZV]HFKQLHQLHP VL WHFKQ… 2009.49999998415 1920.9119278357252 88.588
38 65-79. Lefebvre Ch.: La cessazione dell'amore durante il matrimonio costltuisce una prova della nullita di un matrimonio secondo la giurlspr… 2007.49999998415 1919.0251967611764 88.475
39 \\\\ pki sukkubi dzialulnvsç “whw “nuuu. duiaktwmn a apackumx.). Jakie .0."ka plammzmm xu unzglçü mama CA Hammam skun wodz) :LiwAciclI u ksz… 2013.49999998415 1925.0434482195515 88.457
40 >ETEGL TV^] TVE[ Y£]X]GL HS TMIG^I RME TV^ITI—RM— WEPI TV^IH W^OSPRI (^MIGM RMIGMIV TPM[S€GM SG^IOM[E—] RE HIKYWXEGNÎ TMIVRMO×[ '^I€Ê TMIVR… 2011.49999998415 1923.1074428927332 88.393

dev-0 / 20f122383565d2df8b0696a0f0aae96684cf44e7
Metric Score
RMSE 28.516

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A RMSE
1 wyrobiona. Przez Rob. Hannay. 8 szyk Auiiual retrospect of public alTairs. (Widok rzeczy publicznych za rok 1851. (2 tomy 10 szyi. Pictures … 1832.49999998419 1956.5905404041011 124.091
2 zabawach dla większego ubawienia mężczyzn, występowały tancerki w strojach mniej więcej przezroczystych. Na zabawie tej Herodiada, jakoby dl… 1993.49999998415 1869.9134148303997 123.587
3 ołtarzem, zaś mieszczanin Stanislaw Gardziel założyl w r. 1617 kaplicę dla bractwa Różańcowego wprost poprzednio zbudowanej kaplicy ś-tej An… 2001.49999998415 1878.2170932399674 123.283
4 patentowanemi efektem korzyśd. Trąd wam na twarze i czarna krosta, gramatykarze zapowietrzone. „Idzie do palacza z tem“... Z czcm, do miljon… 2011.65068491565 1891.4897009394824 120.161
5 i osobliwe dzie- trw!JtIi'IJJl. Nr. 111. I a sz tu 'hi. Wynalllzeh naywyzszey sHy 1I010wey w mecha- GeoceUtI}'Czllo his'lo!J'czÙe tablice. N… 1821.49999998415 1939.7153315767464 118.215
6 poprowadzić płaszczyznę styczną do walca w tym punkcie. '..,.* , «45 Zastos, j.11. Maiąc daną podstawę walca liniią rodzącą i punkt na iego … 1817.49999998415 1934.898326665715 117.398
7 3ci O. dj iał D'AlpIionse, V iim ilde PuvfaS5cau, ISZJ Oi). {Jelaitre, 5ty Oddział. Armand de Puymoision, 4ty Od: Diiniamiir, DAngc.ssc sci … 1820.49999998419 1935.3488941337368 114.849
8 .„ ą r 7 IIInaAuuu. . `. . . „. . . .. . . a, 10 O - Mncrepcxuxm: Haur-unmei *. . .. . . . „. . . „ 2 l O ł -- iCdscapnoit. ,. . . . . . .. … 1843.49999998415 1957.9492165342588 114.449
9 wladoitoo, Jak dobroczynnie sm oła działa nn płuca. Najlżejszy katar, o ilo będzie zaniedbany, mole prze|śd w broncbltls, a niema nlo trudni… 1998.99589039511 1884.8015205114637 114.194
10 w południe”, (które podwraca wiarę i nadZieję wielu, podczas gdy światło Boskiej Prawdy przyświeca drogę wierzącym jakoby w południe). Wierz… 1983.49999998415 1869.480125570311 114.020
11 s ... 11 a i) WoJr. .. w dole, z r 1217 WOY'IIC., 1..2. JV0.f'''', 1232 WOY'IIC, 1259 WOln;cz, miutow po ,bne.klm, leI. y rcS"ciDle 207 IDt,… 2006.49999998415 1892.6340263392656 113.866
12 Dóbr Opinogórskich też Donacją objętych"3 Hrabia W. Krasiński nie mogąc wyegzekwować od mieszkańców Ciechanowa danin osepu i dziesięciny i t… 2005.49999998415 1894.336417989862 111.164
13 dalszych krokach, jakie trzy llIocal's(.wa, Austrya,l:<'ran- ya i Anglia zamyślnj ll\\'zedsi wzi ć skutkiem ostatnicli depesz księeia GOI'cz… 1963.73287669648 1854.6594556557884 109.073
14 Olszewo Okuramo młoizia.sowo C Pieńczykowo duże Ił JLR. Ne dzień i5 listopada. Pr/e»trz«d« K, w gmirderjed.wabińskity LNąT Penozykowo Libany… 1821.49999998415 1929.0936738963674 107.594
15 98 A b e n d la n d e bsgg. v. J A. S c h m e lle r 2) D ie livldndische R eim ch ro n ik, bsgg. v. Frz. P f e i f f e r (Ist der X II. Band… 2007.49999998415 1900.65122122672 106.849
16 Heier fizylier, umurł w Lipjku iĄ Stycz. 1807. Karo/ Fornlla fizylier, Pol., urn. w Lipjku 5 Stycz. 1807. Kurka fi tyli er z Pol., um. w Lip… 1816.49999998419 1923.2847711410082 106.785
17 >< 165 >< polskiego W r."1818; gdzie i Sala Sejmowa, i '.porzżądek „osób W niej obradującyoh,.w ży—l wćm naśladowaniu natury, piCI'VVSŻextO … 1822.49999998415 1928.585239177746 106.085
18 jakie knują przeciw mnie spiski, naparła się koniecznie być na sejmiku. Musiałem tedy najlepszych rębaczy przy niej postawić, sam zaś po wyn… 1995.49999998415 1889.8755997173039 105.624
19 J e s t May! hn 475. Paweł z Pragi 47. 5'2.' :Mszał firaJłOwlJ'i i w KraJlO- Petrycy Jan Innocenty PdJ wie dru1l0wany 98. W lastra oratoria … 1815.49999998415 1920.7794423741775 105.279
20 Galicy w Cyrkut-Jasielski do .swey F3milii do Kros-ienka,' tr ema 'lJor ml, z Pann stu c -Tere$s Tuchowiczowa, Ma'fcÎne,ln Z'uwarj{iem lokal… 1815.48904108003 1919.8999688075126 104.411
21 więźniów i. wysyla od siebie tzw. śpiewaka, który I j i w święta odprawia modlitwę i czyta rozdzial ze znajdującej się w umyślnym POkO- ' il… 1987.49999998415 1883.1647986102464 104.335
22 ostatki pozostałe z poprze dnich tu ziemi wierzchów i znayduiących się niegdyś na niey iestestw mineralnych, roślinnych, zwierzęcych, są sta… 1821.49999998415 1925.8161936392564 104.316
23 kraiów {Wspo mnionycb do haiów., Panstwa Rossyyskie,go, byle te' zywnosci l1íe byty ;l. ;.raibw ;Pa stwa Ottomanskiego,' ôlá tÝ t nit powi n… 1828.37841528473 1931.1618866650933 102.783
24 5 Lipca diSfc .di^o lir Sieroiątko- Podbielski A. 9 Lipca dito dito Kej f fan. Assessor, wski Leon. 9 Lipca dito 83 Pawłowicz Hangiel Sę- S … 1819.49999998415 1922.2093363929935 102.709
25 zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,… 2012.49999998419 1909.8686574087885 102.631
26 denar, to moneta bita ku czci Antonina Hadrian (117-138), denar srebrny bity w r. Piusa przez jego następcę Marka Aureliusza (W. 118, Ø 17 m… 2006.49999998415 1903.8986177479553 102.601
27 VV porz1J-rlku chronologicznym wf my IJisarzów naszych ele jct;nych: JAN liOGHANOWSKT (obacz W);.rJ otwiera poczet tych m 'żó'\\Y, iako 81 n… 1814.49999998415 1916.5299430095106 102.030
28 nawet z boku okopu którym do nich przypiera jedno wypływa. Zdaje sięii przy zatamowaniu biegu wody w górze, fossa czyli przykop był nią nape… 1991.49999998415 1889.5584771472418 101.942
29 poezya nic nie grzeje Chociaż palę poezyami214. Sceneria kominka i samotności mogła oczywiście zostać przeniesiona z innej, wcześniejszej rz… 2013.49999998415 1912.4740742155798 101.026
30 fIIIiarl godoy pvdruioy puy- .io;r.1 øU1nUJ:t<:e Vi ,,adom,,scl: ",oy,ko Ji'iyl&MegopODlolaìa SJç (,od;r.IC:llnir, Je.t1en jeg,o kUlpU8 pild… 1821.42054792935 1921.3500791258139 99.930
31 - 387 Oj żebym ja jadła, piła z muzyką.) ... 393 Oj u poli nywka (z muzyką.) ..... 396 Oj upała zwizda z neba ..... 397 Oj chodyła diwczynoń… 1833.49999998415 1933.3736643344546 99.874
32 3). Przywiley dany ydom r. i388 w oktaw Jana chrzciciela w ucku od Witolda a zatwierdzony r. i5o7 od Zygmunta I W Mielniku przed trzema Król… 1823.49999998415 1923.2975109284366 99.798
33 être toléré. Les historiettes transmises oralement saisissent les moments importants et/ou humoristiques de la vie d'une organisation. Elles… 2010.49999998415 1910.7128417432498 99.787
34 i że, we właściwym czasie Bóg zamierzył przyjąć wielką pozaobrazową ofiarę za grzechy, którą On sam dostarczy w osobie Chrystusa Jezusa i że… 1976.49999998419 1876.826733933978 99.673
35 mówi: odebrałem od Rządu Narodowego dla ciebie nominację na oficera. alem ją głęboko do ziemi zakopał, aby cię jakie nieszczęście nie spotka… 2009.49999998415 1910.5234573817195 98.977
36 ö: 1......",. omo 'ludn Uw.ia":f'L 'Ju ÚhOpietaDIz,muf.\\6r' f lDr M1. ta:...'" tYJII c:.zl,o<a;if:k-u, 'co art prostotà W wy- p&8 oe. ,WYIU… 1818.14383560058 1916.1750710960036 98.031
37 w kwestiach politycznych. Mogłam go krytykować, jednak najczęściej i tak zaprzeczał. Nie podobało mi się to, ze zawsze był pod presją czasu,… 2008.49999998419 1910.8026075714165 97.697
38 paxńązryznxtu. {Vlodrimicrz Perucki byl zalozycwlmn pncrwszcj knnnpąlnli .xrrgdcrii knmltźj. Powstała 0m' w I808 r. Skladak: się z 50'! zułn… 2009.28767058283 1911.8262559640368 97.461
39 B S E R WAC Y E. MET E 0 R 0 LOG I C Z NE robiönc W 'Obserw'atoryu n T NIWErSYTÈTÜ JAG'JELLONSKiEGO 1 tV Miesiqctt Pazdziel"niku roktt 18 3.… 1823.78767121702 1920.4848432755039 96.697
40 *t a A 7 ż J, Pol( _ _ 77 L i áąáxäąfa?" 'n' ^ l “i ° i ¶ N 1* ,sz a * ' Ń Ń à _. k* >` v 3.)' r ?mw ą ‹ z nnn-va- U . A v u à T w» '#5 frem… 1828.49999998419 1925.1611330168937 96.661

Compare with other submission