Dialogi z lektur

Pierwsza kolumna zbioru in.tsv zawiera początek dialogu pewnej lektury. Dialogi mogą być być prowadzone przez dowolną ilość osób i nie zawierają innych adnotacji niż sama wypowiedź (np. komentarzy narratora). Poszczególne wypowiedzi w początku dialogu oddzielone są separatorem [SEP]. Każda kolejna kolumna to propozycja kontynuacji dialogu. Kontynuacja dialogu może pochodzić z tej samej lub innej lektury. Istnieje tylko jedna taka poprawna kontynuacja dialogu- ta, która faktycznie występuje w książce. Zadaniem jest zwrócić poprawną kontynuację dialogu. [ver. 1.0.0]

Deadline: 2022-05-23 16:00:01.819979 UTC

Log in to write a comment

Mateusz Czyż   2022-05-23 15:03
submitted a solution:LaBSE Embeddings Naive
Mateusz Czyż   2022-05-23 14:54
submitted a solution:Switch to LaBSE Embeddings
kamil_k   2022-05-23 13:57
submitted a solution:Dembski's algorithm
martakarta   2022-05-23 13:41
submitted a solution:IoU version 1
pawel   2022-05-23 13:32
submitted a solution:Better regex
pawel   2022-05-23 13:20
submitted a solution:Better regex
kamil_k   2022-05-23 13:16
submitted a solution:Regex_masters
Mateusz Czyż   2022-05-23 13:02
submitted a solution:huggingface sentence-transformer solution
martakarta   2022-05-23 13:00
submitted a solution:IoU version 1
pawel   2022-05-23 12:13
submitted a solution:Better regex
pawel   2022-05-23 12:09
submitted a solution:intersection over union BoW
pawel   2022-05-23 11:19
submitted a solution:intersection over union BoW
pawel   2022-05-23 11:07
submitted a solution:intersection over union BoW
kamil_k   2022-05-23 11:03
submitted a solution:my brilliant solution
martakarta   2022-05-23 09:52
submitted a solution:IoU version 1
pawel   2022-05-23 09:51
submitted a solution:intersection over union BoW
p/tlen   2022-05-23 09:39
submitted a solution:intersection over union BoW
Tester Ż   2022-05-22 10:11
submitted a solution:just sort by length
kubapok   2022-02-08 12:32
submitted a solution:baseline- tfidf cosine similarity score order between query and candidate
kubapok   2022-02-08 12:00
submitted a solution:baseline- return input in randomized order
kubapok   2022-02-08 11:55
submitted a solution:baseline- return input