Dialogi z lektur

Pierwsza kolumna zbioru in.tsv zawiera początek dialogu pewnej lektury. Dialogi mogą być być prowadzone przez dowolną ilość osób i nie zawierają innych adnotacji niż sama wypowiedź (np. komentarzy narratora). Poszczególne wypowiedzi w początku dialogu oddzielone są separatorem [SEP]. Każda kolejna kolumna to propozycja kontynuacji dialogu. Kontynuacja dialogu może pochodzić z tej samej lub innej lektury. Istnieje tylko jedna taka poprawna kontynuacja dialogu- ta, która faktycznie występuje w książce. Zadaniem jest zwrócić poprawną kontynuację dialogu. [ver. 1.0.0]

Deadline: 2022-05-23 16:00:01.819979 UTC

Git repo URL: git://gonito.net/book-dialogues-pl / Branch: master
Run git clone --single-branch git://gonito.net/book-dialogues-pl -b master to get the challenge data
Browse at https://gonito.net/gitlist/book-dialogues-pl.git/master

Leaderboard

# submitter when ver. description test-A MAP ×
1 pawel 2022-05-23 13:32 1.0.0 Better regex stupid bow 0.256706 7
2 kamil_k 2022-05-23 13:57 1.0.0 Dembski's algorithm 0.255305 3
3 Mateusz Czyż 2022-05-23 15:03 1.0.0 LaBSE Embeddings Naive 0.247456 3
4 martakarta 2022-05-23 13:41 1.0.0 IoU version 1 stupid 0.183460 3
5 p/tlen 2022-05-23 09:39 1.0.0 intersection over union BoW stupid bow 0.165664 1
6 kubapok 2022-02-08 12:32 1.0.0 baseline- tfidf cosine similarity score order between query and candidate baseline 0.128765 3
7 Tester Ż 2022-05-22 10:11 1.0.0 just sort by length stupid 0.046291 1